Bozkurt NET{ Bozkurt NET
  Tıklayın kayıtlı kullanıcı olun
Ana sayfa ::Hasabınız :: Forumlar :: Makaleler :: İndir :: İletişim :: KURALLAR
alt1 alt1 alt1
alt1 alt1
alt1
Atatürk
Başbug
Atsız´ın Mektupları
Bozkurt
Tarihte Türkler
Osmanlı Sultanları
3 Mayis
Türk İslam Ülküsü
Ülkücü Hareket
İslam
Türk Büyükleri
12 Eylül
Dokuz Işık
Kızıl Elma
Doğu Türkistan
Türk Dünyası
Şiirler ve Marşlar
Ülkücü Şehitler
Ülkücüye Mektuplar
Sorular ve Cevaplar
Komünizm
Videolar
Müzikler
Postakartı

alt1 alt1
alt1
 Haber :
 Haber Ekle
 Haber Arşivi
 Arama
 Konular
 Baskıya hazırla
 Üyeler :
 Hesabınız
 Günlük
 Üye Listesi
 Özel İletiler
 ICQ Servisi
 Servisler :
 Kur'an-ı Kerim Meali
 Resim Galerisi
 E-Kart
 Dosyalar
 Müzikli Postakartı
 Cep Melodileri
 İletişim :
 Forumlar
 Bozkurtlar 100
 Bize Ulaşın
 Bizi Önerin
 Dökümantasyon :
 Makaleler
 Fikir ve Tarih Dünyası
 Kısa Nükteler
 Şairler ve Şiirler
 İzlenimler
 Ansiklopedi
 Dosyalar
 Dosya Ekle
 Popüler
 İlk 10
 Bağlantılar
 

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1
AB'YE HAYIR

alt1 alt1
alt1
Makaleler
·Meluncanlar ve Biz
·Türk Tarihi ve Türk Adı
·Amerikan Genç Hristiyanlar Cemiyeti (Y.M.C.A.) ve Amerikan Kolejleri
·SEVR YASALARI MECLİS’TEN GEÇİRİLEREK TÜRKİYE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞINA BAŞLAMAK MECBURİYETİNDE BIRAKILDI!
·ABD, Alenî Bir Düşman Haline Gelmiştir!
·Dedelerimiz Oğuzlar Çıkmış Yola Aral Kıyısından
·Avrupa Birliğine neden hayır.. Jeopolitik Yaklaşım
·Noel Üzerine
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -1-
·Siyasi Konjonktürde Irak Türkmenleri
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -2-
·Kıbrıs'ın Türkiyesiz AB üyeliği mümkün mü?
·Avrupa Birliği ve Kıbrıs Konusu
·Internet mi, İnternet mi?
·DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK (Gaspıralı ve Türkistan)
·İSMAİL GASPIRALI'NIN FİKİRLERİ
·Türkler ve İslamiyet
·Alparslan Türkeş'in Din Anlayışı ve İslama Bakışı
·Gök Tanrı
·Şamanizm Meselesi
·Ruhban Okulu neden açılmamalı?
·Ruhban Okulu
·Çanakkale Savaşları
·Türk Kültüründe Nevruz ve Milli Birlik-Beraberlik
· Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ve Yeni Rusya Çeçen Mücadelesi
·Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri
·Masonların Kirli İşleri
·Gümrük birliği mi; sömürge antlaşması mı?
·17 Ağustos 1999 Depremi ve gizlenen gerçekler

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1
Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -2-




Sayfa: 1/5


III. BÖLÜM
A-) GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASININ EGEMENLİK İLKESİ İLE ÇELİŞMESİ

Biraz önce etraflıca incelediğimiz üzere gerek Anayasanın başlangıç kısmında, gerekse belirtilen Anayasa maddelerinde gerekse Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesinde; egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Ulusuna ait olduğu ve devredilemeyeceği emredici hükümdür ve değiştirilmesi de mümkün değildir.

Gümrük Birliği anlaşması ile Türkiye'nin belirli alanlardaki egemenlik hakları sınırlanmış ve sınırlanan bu alanlardaki egemenlik hakkı Avrupa topluluğuna devredilmiştir.

1-) Gümrük Birliği Anlaşmasında Egemenlik İlkesiyle Çelişen Gümrük Tarifeleri ile İlgili Hükümler Çok eski zamanlardan beri Gümrük vergisi koymak egemenliğin en belirgin alametlerindendir. İki veya birden fazla ülke aralarında anlaşarak Gümrük vergilerini karşılıklı olarak kaldırabilir veya ortak tarifeler yapabilirler. Bu durumda bu devletlerin egemenlik hakkı zedelenmiş olmaz.

Gümrük Birliği anlaşmasında durum böyle değildir.

Bu anlaşmaya göre;

a-)Anlaşmanın 4. Maddesi ile Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ithalat ve ihracattan alınan vergiler kaldı-rılarak yeni vergiler konulacaktır. Yani Türkiye Avrupa Birliği ile yapacağı ithalat ve ihracatta gümrük vergisi koyma egemenliğini terk etmektedir.

b-)Anlaşmanın 13. ve 14. maddeleri ile, Türkiye üçüncü ülkelerle yapacağı ticarette, Avrupa Birliğinin bildireceği ortak gümrük tarifesini uygulayacaktır.

Yani, Türkiye Anlaşmayı yaptığı Avrupa Birliği ve üye devletler dışındaki devletlerle yapacağı ticarette dahi kendi belirleyeceği gümrük tarifelerini uygulayamayacak, Topluluğun bildireceği tarifeleri uygulayacaktır.

Yani, Türkiye Anlaşmayı yaptığı Avrupa Birliği ve üye devletler dışındaki devletlerle yapacağı ticarette dahi kendi belirleyeceği gümrük tarifelerini uygulayamayacak, Topluluğun bildireceği tarifeleri uygulayacaktır.

2-)Gümrük Birliği Anlaşmasının, Türkiye'nin Serbest Ticaret Politikaları Oluşturma Egemenliği ile Çelişen Hükümleri;

a-) Anlaşmanın 16. maddesiyle; Türkiye 5 yıl içinde ticaret politikasını aşamalı olarak topluluğunkiyle uyumlu hale getirecektir. Mesela, Türkiye sanayi ağırlıklı bir politika belirlemek istese, Topluluk ise tarım ve turizm ağırlıklı bir politika belirlerse, Türkiye, topluluğun politikasına uymak zorunda kalacaktır. 52. ve 64. maddeler arasındaki hükümler de bunu iyice detaylandırmaktadır.

b-) Yine 16. maddeye göre, Türkiye üçüncü ülkelerle tercihli ticaret anlaşması yapma hakkına sahip değildir. Örneğin, Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veya Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile tercihli ticaret anlaşması yapmak istese, topluluğun izni olmadan bunu yapamayacaktır. Bu konuda irade kullanamayacaktır.

c-) Türkiye Avrupa Birliğinin bugüne kadar üçüncü ülkelerle imzaladığı ve imzalayacağı ticaret anlaşmalarına da uymak zorundadır. Bu da yine 16. maddenin getirdiği bir yükümlülüktür.

Türkiye kendi iradesi ürünü olmayan topluluğun önceden imzaladığı ve yine kendi iradesi olmayacak olan sonradan imzalayacağı anlaşmalara da uyma yükümlülüğü altına girmiştir. Artık bu konuda egemenlikten söz etmek mümkün değildir.

   3-) Gümrük Birliği Anlaşmasının Egemenliğin somut ifadesi Olan Yasa Koyma Yetkisi Açısından Egemenlikle Çelişen Hükümleri

    a-) Anlaşmanın 29. 30 ve 37. maddeleri ile Türkiye; fikri, sanatsal, sınai ve ticari mülkiyetin korunması, patent hakları ve rekabet koşullarını düzenleyen yasaları Avrupa Topluluğunun bu yöndeki yasaları ile uyumlu hale getirecektir.

    Ulus adına egemenliği kullanan ve ulus adına ve ulusun istekleri ve çıkarları doğrultusunda yasalar yapmakla yükümlü Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu anlaşma ile Avrupa topluluğunun kendisinden istediği yasaları çıkarmakla adeta görevlendirilmiş olmaktadır. Bu yasaların büyük kısmı da çıkmıştır.




Sonraki Sayfa (2/5) Sonraki Sayfa


alt1
1998-2007 Bozkurt NET
alt1
1998-2010 BOZKURT NET
--------------------------------------
Web sitemiz PHP-Nuke (© 2003) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.
alt1