Bozkurt NET{ Bozkurt NET
  Tıklayın kayıtlı kullanıcı olun
Ana sayfa ::Hasabınız :: Forumlar :: Makaleler :: İndir :: İletişim :: KURALLAR
alt1 alt1 alt1
alt1 alt1
alt1
Atatürk
Başbug
Atsız´ın Mektupları
Bozkurt
Tarihte Türkler
Osmanlı Sultanları
3 Mayis
Türk İslam Ülküsü
Ülkücü Hareket
İslam
Türk Büyükleri
12 Eylül
Dokuz Işık
Kızıl Elma
Doğu Türkistan
Türk Dünyası
Şiirler ve Marşlar
Ülkücü Şehitler
Ülkücüye Mektuplar
Sorular ve Cevaplar
Komünizm
Videolar
Müzikler
Postakartı

alt1 alt1
alt1
 Haber :
 Haber Ekle
 Haber Arşivi
 Arama
 Konular
 Baskıya hazırla
 Üyeler :
 Hesabınız
 Günlük
 Üye Listesi
 Özel İletiler
 ICQ Servisi
 Servisler :
 Kur'an-ı Kerim Meali
 Resim Galerisi
 E-Kart
 Dosyalar
 Müzikli Postakartı
 Cep Melodileri
 İletişim :
 Forumlar
 Bozkurtlar 100
 Bize Ulaşın
 Bizi Önerin
 Dökümantasyon :
 Makaleler
 Fikir ve Tarih Dünyası
 Kısa Nükteler
 Şairler ve Şiirler
 İzlenimler
 Ansiklopedi
 Dosyalar
 Dosya Ekle
 Popüler
 İlk 10
 Bağlantılar
 

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1
AB'YE HAYIR

alt1 alt1
alt1
Makaleler
·Meluncanlar ve Biz
·Türk Tarihi ve Türk Adı
·Amerikan Genç Hristiyanlar Cemiyeti (Y.M.C.A.) ve Amerikan Kolejleri
·SEVR YASALARI MECLİS’TEN GEÇİRİLEREK TÜRKİYE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞINA BAŞLAMAK MECBURİYETİNDE BIRAKILDI!
·ABD, Alenî Bir Düşman Haline Gelmiştir!
·Dedelerimiz Oğuzlar Çıkmış Yola Aral Kıyısından
·Avrupa Birliğine neden hayır.. Jeopolitik Yaklaşım
·Noel Üzerine
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -1-
·Siyasi Konjonktürde Irak Türkmenleri
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -2-
·Kıbrıs'ın Türkiyesiz AB üyeliği mümkün mü?
·Avrupa Birliği ve Kıbrıs Konusu
·Internet mi, İnternet mi?
·DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK (Gaspıralı ve Türkistan)
·İSMAİL GASPIRALI'NIN FİKİRLERİ
·Türkler ve İslamiyet
·Alparslan Türkeş'in Din Anlayışı ve İslama Bakışı
·Gök Tanrı
·Şamanizm Meselesi
·Ruhban Okulu neden açılmamalı?
·Ruhban Okulu
·Çanakkale Savaşları
·Türk Kültüründe Nevruz ve Milli Birlik-Beraberlik
· Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ve Yeni Rusya Çeçen Mücadelesi
·Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri
·Masonların Kirli İşleri
·Gümrük birliği mi; sömürge antlaşması mı?
·17 Ağustos 1999 Depremi ve gizlenen gerçekler

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1
Siyasi Konjonktürde Irak Türkmenleri
Sayfa: 2/5

İlk üç madde Türkmence eğitimle ilgilidir.İlkokullarda Türkmence eğitimi öngörmektedir.Geri kalan dört madde ise kültürel haklarla ilgilidir.Türkmen şair ve edebiyatçılar Birliği’nin kurulması, Kültür BakanlığındaTürkmen Kültür Müdürlüğü kurulması, Türkmence haftalık bir gazete ve aylık bir derginin çıkarılması öngörülmektedir.Türkmence eğitimi ile ilgili maddeler iki sene kısmen uygulandıktan sonra askıya alındı.Diğer dört madde ise kısmen de olsa günümüze kadar uygulanmaktadır. 

İki önemli belgeden ikincisini kısaca anlattıktan sonra birinci önemli belgeden bahsetmek istiyoruz. 

Belge; Irak Devleti’nin 1932 yılında Başbakan Nuri Said’in imzası ile yayınlanan bir deklerasyondur.Deklerasyonun başlığı ise : 

IRAK KRALLIĞININ DEKLARASYONU

Irakta Manda Rejiminin Sona Ermesi Münasebeti ile ilgili Kanun

Bu belge Irak Devliti’nin resmi kuruluş bildirgesidir.Irak Milletler Cemiyetine üyelik müraacatına bu belgeyi eklemiştir.İçerdiği hükümlere sadık kalacağını taahhüt etmiştir. 

Bu belgede Türkmenlerin varlığı ilk defa resmen kabul edilmektedir ve geniş haklar tanınmaktadır.Ne yazık ki Türkmenler ve Türk Dışişleri Bakanlığı son zamanlara kadar bu önemli belgenin varlığından dahi haberdar olmamışlardır.

Deklarasyon iki bölümden ibarettir.Birinci bölüm 10 maddeden oluşmaktadır.Bu bölüm azınlıkların hakları ve temel insan hak ve özgürlükleriyle ilgili taahütleri içermektedir.İkinci bölüm ise uluslararası anlaşmalar, devletlerarası ilişkiler, Irak’ın Milletler Cemiyeti’ne girişi, üyeliği ile ilgili ve benzer taahütlerdir.Birinci bölümde en önemli husus birinci maddedir.Madde şöyledir: 

"Bu bölümde ifade edilen taahütler Irak’ın temel kanunları olarak kabul edilmiştir ve hiçbir kanun, tüzük ve resmi hareket bu maddelerle çelişemez veya bunlara karşı olamaz. 

Hiçbir kanun, tüzük ve resmi hareket şimdi veya ileride bunların üstüne geçemez." Diğer maddelere nazaran bu madde çok önemlidir. 

Deklarasyon din, vicdan ve ibadet özgürlüğünü güvence altına almakta, vatandaşlar arasında din, dil ve ırk ayrımı yapmamayı taahhüt etmektedir.Herkese kendi dilinde eğitim öğretim hakkı tanımaktadır.Irak vatandaşlarına diledikleri dilde özel görüşmeler yapabilme, dini ve her türlü basın yayın faaliyetinde bulunma hakkı ileayrıca azınlıklara vakıf, dernek ve araştırma enstitüleri kurma hakkı verilmektedir.Deklarasyon Türk dilini resmi dil olarak kabul etmektedir.Mahkemeler dahil, Türkmenlerin yaşadıkları yerleşim merkezlerinde devlet dairelerinde Arapça’nın yanında Türkçenin kullanılmasına müsaade etmektedir.Üçüncü maddenin beşinci fıkrası ise aynen şöyledir: 

Arapça’nın Irak Hükümetinin resmi dili olması ve Irak Hükümetinin yaptığı özel düzenlemelere aykırı olmamak sureti ile, bu deklarasyonun 9.maddesinde ifade edilen Kürtçe ve Türkçe’nin kullanımı ile ilgili olarak ana dili resmi dilin dışında olan bütün Irak vatandaşlarına mahkemelerde kendi dillerini yazılı ve sözlü olarak kullanabilmelerine gerekli imkanı sağlar.

8.Maddenin birinci fıkrası ise şöyledir: 

1-)Ana dili resmi lisan olmayan Irak vatandaşı insanların belli nisbette olduğu şehir ve ilçelerde eğitim düzeni içerisinde Irak Hükümeti, bu toplulukların çocuklarına ilkokullarda kendi dillerinde eğitim görebilmelerine imkan sağlar.Bu imkan sağlama Irak Hükümetinin mezkür okullarda Arapça’yı mecburi dil tutmasına mani teşkil etmez.Yine sekizinci maddenin ikinci fıkrası azınlıkların bütçeden ve fonlardan yararlanmalarını öngörmektedir.

Dokuzuncu maddenin 1.ve 2.fıkrası ise: 

Birinci fıkranın ikinci bölümü:Bununla birlikte, nüfusun çoğunluğunun Türkmen ırkından olduğu Kerkük livasına bağlı Kifri ve Kerkük kazalarında, resmi dil Arapça ile birlikte Kürtçe veya Türkçe olacaktır.

2-)Irak mezkür kazalarda makul bir miktar istisnalar hariç olmak üzere devlet memurlarının her ihtimale karşılık yeterince Kürtçe veya Türkçe bileceklerini garanti eder. 

10.madde ise deklarasyonda yer alan maddelerin Milletler Cemiyeti’nin garantisi altında olduğunu vurgulamaktadır.Cemiyet Konseyinin çoğunluğunun muvafakati olmadan hiçbir maddenin değiştirilmeyeceğini Irak yönetimi taahhüt etmektedir.Böylece resmi ve çok önemli belgede Türkmenlerin varlığı ve temel hakları kabul edilmiştir. Bugünkü Irak Yönetimi Türkmenleri asimile etmek ve bölgelerini Araplaştırmak için 1980’den sonra çeşitli yollara başvurmuştur.Açık yerlerde Türkçe konuşmayı yasaklamakla kalmamış, telefonda kendi ailesiyle konuşanları dahi cezalandırma yönüne gitmiştir.Yüzlerce Türkmen köy ve kasabası çeşitli bahanelerle yıkılmış, Türkmen halkı başka yerlere göçe zorlanmış, Irak güneyinde yüzbinlerce arap vatandaşının Türkmen bölgelerine yerleşmeleri için kendilerine karşılıksız primler verilmiş ve arazi dağıtılmıştır.

1-Bir çok yerleşim yerinin Türkçe olan adları Arapça ile değiştirilmiştir.

2-Devrim Komuta Konseyinin 29 Ocak 1976 tarihli ve 41 numaralı kararı ile Kerkük ilinin adı Al-Tamim olarak değiştirilmiş ve en büyük ilçesi olan Tuzhurmatu Saddamın doğum yeri olan Tikrit’e bağlanmıştır.
Önceki Sayfa Önceki Sayfa (1/5) - Sonraki Sayfa (3/5) Sonraki Sayfa


alt1
1998-2007 Bozkurt NET
alt1
1998-2010 BOZKURT NET
--------------------------------------
Web sitemiz PHP-Nuke (© 2003) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.
alt1