Bozkurt NET{ Bozkurt NET
  Tıklayın kayıtlı kullanıcı olun
Ana sayfa ::Hasabınız :: Forumlar :: Makaleler :: İndir :: İletişim :: KURALLAR
alt1 alt1 alt1
alt1 alt1
alt1
Atatürk
Başbug
Atsız´ın Mektupları
Bozkurt
Tarihte Türkler
Osmanlı Sultanları
3 Mayis
Türk İslam Ülküsü
Ülkücü Hareket
İslam
Türk Büyükleri
12 Eylül
Dokuz Işık
Kızıl Elma
Doğu Türkistan
Türk Dünyası
Şiirler ve Marşlar
Ülkücü Şehitler
Ülkücüye Mektuplar
Sorular ve Cevaplar
Komünizm
Videolar
Müzikler
Postakartı

alt1 alt1
alt1
 Haber :
 Haber Ekle
 Haber Arşivi
 Arama
 Konular
 Baskıya hazırla
 Üyeler :
 Hesabınız
 Günlük
 Üye Listesi
 Özel İletiler
 ICQ Servisi
 Servisler :
 Kur'an-ı Kerim Meali
 Resim Galerisi
 E-Kart
 Dosyalar
 Müzikli Postakartı
 Cep Melodileri
 İletişim :
 Forumlar
 Bozkurtlar 100
 Bize Ulaşın
 Bizi Önerin
 Dökümantasyon :
 Makaleler
 Fikir ve Tarih Dünyası
 Kısa Nükteler
 Şairler ve Şiirler
 İzlenimler
 Ansiklopedi
 Dosyalar
 Dosya Ekle
 Popüler
 İlk 10
 Bağlantılar
 

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1
AB'YE HAYIR

alt1 alt1
alt1
Makaleler
·Meluncanlar ve Biz
·Türk Tarihi ve Türk Adı
·Amerikan Genç Hristiyanlar Cemiyeti (Y.M.C.A.) ve Amerikan Kolejleri
·SEVR YASALARI MECLİS’TEN GEÇİRİLEREK TÜRKİYE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞINA BAŞLAMAK MECBURİYETİNDE BIRAKILDI!
·ABD, Alenî Bir Düşman Haline Gelmiştir!
·Dedelerimiz Oğuzlar Çıkmış Yola Aral Kıyısından
·Avrupa Birliğine neden hayır.. Jeopolitik Yaklaşım
·Noel Üzerine
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -1-
·Siyasi Konjonktürde Irak Türkmenleri
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -2-
·Kıbrıs'ın Türkiyesiz AB üyeliği mümkün mü?
·Avrupa Birliği ve Kıbrıs Konusu
·Internet mi, İnternet mi?
·DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK (Gaspıralı ve Türkistan)
·İSMAİL GASPIRALI'NIN FİKİRLERİ
·Türkler ve İslamiyet
·Alparslan Türkeş'in Din Anlayışı ve İslama Bakışı
·Gök Tanrı
·Şamanizm Meselesi
·Ruhban Okulu neden açılmamalı?
·Ruhban Okulu
·Çanakkale Savaşları
·Türk Kültüründe Nevruz ve Milli Birlik-Beraberlik
· Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ve Yeni Rusya Çeçen Mücadelesi
·Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri
·Masonların Kirli İşleri
·Gümrük birliği mi; sömürge antlaşması mı?
·17 Ağustos 1999 Depremi ve gizlenen gerçekler

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1
alt1
Gündem: AVRUPA'NIN DAYATTIĞI 6'INCI ''AB'YE UYUN'' PAKETİ KABUL EDİLD&#30
Gönderen:: Bozkurt
alt1
Konu Haberler
6'ncı paketle neler değişecek?
Meclis'te Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesi beklenen "6'ncı Uyum Paketi"nde yer alan düzenlemeler özetle şöyle sıralanıyor:

 • Televizyonda Kürtçe yayın: Tasarı, kamu ve özel televizyonlarda da günlük yaşamda kullanılan farklı dil ve lehçelerde yayın yapılmasını içeriyor. Komisyonda Kürtçe yayınların denetlenebilmesi için bölge müdürlüklerinin kurulmasına izin verildi.

 • Sinagog ve Kiliseye izin: İmar Yasası'nda yapılacak değişiklikle, imar planları yapılırken cami yerine ibadethane yeri ayrılması benimseniyor.

 • TMY 8 Kalkıyor: Tasarı, "devletin bölünmez bütünlüğü aleyhine propaganda yapma" suçunu tanımlayan Terörle Mücadele Yasası'nın tamamen kaldırılmasını öngörüyor.

 • DGM'ler normalleşiyor: Tasarıyla, DGM'lerin soruşturma ve yargılama usullerinin değiştirilirken, gözaltında avukat bulundurma gibi hükümler getiriliyor.

 • Ölüm cezası sınırlandırılıyor: Ölüm cezası, Orman Kanunu ve Kaçakçılık Yasası gibi düzenlemelerden de çıkarılıyor.

 • Denetleme Kurulu: Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kurulu'nda bulunan MGK temsilcisinin görevine son veriliyor.

 • İsteğe göre isim: Çocuklara, sadece ahlak kurallarına uygun düşmeyen ve toplumu inciten isimler konulamayacak. Tasarıdaki bu hüküm de Kürtçe isim konulması tartışmalarına son verecek.

 • Töre ceza artırımı: Gayrı meşru ilişki sonucu doğan çocuğunu öldüren kadına verilen cezanın üst sınırı, 8 yıldan 12 yıla çıkarılıyor.

 • Seçimlerde gözlemci: Seçimlerde AB Türkiye'de gözlemci bulundurabilecek.

 • Yargılanmanın yenilenmesi: Tasarıyla, İdari Yargılama Usülü Kanunu'nun "yargılamanın yenilemesini" düzenleyen maddesine ekleme yapılıyor. Buna göre; hükmün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme'nin veya eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin Avrupa İnsan hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması halinde yargılama yenilenecek.

  Meclis Genel Kurul'da bugün görülmesi beklenen 6'ncı Uyum Paketi, Terörle Mücadele Yasası'nın (TMY) 8'nci maddesini kaldırarak, Türkiye'de düşünce özgürlüğünün önündeki engellerin son kalıntılarından birini daha temizlemiş oluyor. Bu maddenin kaldırılması hukukçular ve sivil toplum örgütleri tarafından olumlu karşılanırken, TCK'nın mevcut 312'nci maddesinin 8'nci madde yerine kullanılması endişeleri dile getiriliyor.

  ÖNCE 141-142 VE 163 VARDI

  Türkiye'de düşünce özgürlüğünün önündeki engellerin sembolü olarak, 1980 öncesinden 1991 yılına kadar TCK'nın 141, 142 ve 163'ncü maddeleri gösterildi. Aralarında, Haydar Kutlu, Nihat Sargın, Kemal Türkler, Sadun Aren gibi aydın ve sendika yöneticilerinin yargılanıp mahkum oldukları TCK'nın 141'nci maddesi, "sınıf esasına dayalı bir düzen oluşturmak için örgüt kurma" suçunun cezalandırılması hükmünü içeriyordu ve bu maddeye muhalefet edenlerin 8 yıldan 15 yıla kadar hapsi mahkum olacaklarını içeriyordu. TMK ile mevzuattan çıkarılan 142'nci madde de bu örgütün hangi durumlarda oluşmuş sayılacağını düzenliyordu. 142'nci madde, iki kişinin bile aynı amaç etrafında birleşmesini "örgütün kurulmuş sayılması" için yeterli görüyordu.

  TCK'nın "Laikliğe aykırı olarak, devletin temel düzenini kısmen de olsa dini esaslara göre değiştirmek amacıyla örgüt kuranlar ve bu örgütlere üye olanların 15 yıla kadar hapse mahkum edilmesi"ni düzenleyen 163'ncü maddesi de TMY ile ortadan kaldırıldı.

  HEPSİNİN YERİNİ TUTTU

  Ancak 141, 142 ve 163'ncü maddelerini kaldıran TMY'nın 8'nci maddesi, uygulamada her üç maddenin yerini doldurmaya başladı. Sanıklarını DGM'de yargılatan bu madde üzerinde ilk değişiklik 1995 yılında yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra madde, "Türkiye *****huriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan yazılı ve sözlü propaganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüş yapılamaz, yapanlar hakkında 3 yıla kadar hapis cezası verilir" şekline dönüştü. İsmail Beşikçi, Fikret Başkaya, Şanar Yurdatapan, Murat Bozlak ve Yalçın Küçük gibi isimler başta olmak üzere çok sayıda kişinin yargılandığı TMY'nın 8'nci maddesinde son değişiklik, 6 Şubat 2002'de yürürlüğe giren "Uyum Yasası" ile yapıldı ve yasa maddesi şöyle değişti "Türkiye *****huriyeti devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla, yazılı, sözlü veya görüntülü propaganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüş yapanlar hakkında fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmedikçe bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve bir milyar liradan 3 milyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur." Maddeye ayrıca, "Bu suçun terör yöntemlerini başvurmaya özendirecek şekilde işlenmesi halinde verilecek cezanın 3'te 1 oranında artırılacağı" fıkrası eklendi. Yeni tasarıyla 8. maddede kalkacak. Ancak 8'nci maddesinin tamamen kaldırılmasının terörle mücadeleyi sekteye uğratacağını düşünenler de var. Bu durumda, TCK'nın mevcut 311 ve 312'nci maddelerinin TMY'nın 8'nci maddesinin yerine uygulanabileceği düşüncesi öne sürülüyor.

  TERÖR TANIMI DARALTILDI

  Bu arada Komisyon'da AKP ve CHP'lilerin verdiği bir önerge ile tasarıya yeni bir madde eklendi. Yeni madde ile Terörle Mücadele Yasası'nda (TMY) yer alan terör tanımı yeniden yapıldı. Tanıma "baskı" sözcüğünden önce "cebir ve şiddet" ibareleri eklenerek terör tanımının kapsamı daraltılmış oldu. Tanıma, "suç teşkil eden eylemler" ifadesi de eklendi. Bu yeni düzenlemeye göre; bir eylemin terör kapsamında değerlendirilmesi için, eylemin sadece baskı unsuru kullanılarak oluşması yeterli sayılmayacak, cebir ve şiddet unsurlarını da içermesi gerekecek.


 • alt1
  alt1
   
  alt1 alt1
  alt1
  Giriş
  Üye Adı

  Şifre

  Hala hesabınız yok mu? Hemen buradan açabilirsiniz. Kayıtlı bir kullanıcı olarak yorum ayarları ve isminizle yorum gönderme gibi birçok avantajlara sahip olacaksınız.

  alt1 alt1
  alt1
  İlgili Bağlantılar
  · Daha fazla Haberler
  · Haber gönderen Bozkurt


  En çok okunan haber: Haberler:
  MHP KURULTAYINA ERDEMLİ YÜRÜYÜŞÜYLE DEVAM EDİYOR


  alt1 alt1
  alt1
  Haber Puanlama
  Ortalama Puan: 5
  Toplam Oy: 2


  Lütfen bu haberi puanlamak için bir saniyenizi ayırın:

  Mükemmel
  Çok İyi
  İyi
  İdare Eder
  Kötü


  alt1 alt1
  alt1
  Seçenekler

   Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa


  "AVRUPA'NIN DAYATTIĞI 6'INCI ''AB'YE UYUN'' PAKETİ KABUL EDİLD" | Hesap Aç/Yarat | 0 yorum
  Yorumlar yazarlarına aittir. İçeriklerinden biz sorumlu tutulamayız.

  Misafir kullanıcı yorum yazamaz, lütfen kayıt olun
  News ©
  alt1
  1998-2007 Bozkurt NET
  alt1
  1998-2010 BOZKURT NET
  --------------------------------------
  Web sitemiz PHP-Nuke (© 2003) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.
  alt1