Bozkurt NET{ Bozkurt NET
  Tıklayın kayıtlı kullanıcı olun
Ana sayfa ::Hasabınız :: Forumlar :: Makaleler :: İndir :: İletişim :: KURALLAR
alt1 alt1 alt1
alt1 alt1
alt1
Atatürk
Başbug
Atsız´ın Mektupları
Bozkurt
Tarihte Türkler
Osmanlı Sultanları
3 Mayis
Türk İslam Ülküsü
Ülkücü Hareket
İslam
Türk Büyükleri
12 Eylül
Dokuz Işık
Kızıl Elma
Doğu Türkistan
Türk Dünyası
Şiirler ve Marşlar
Ülkücü Şehitler
Ülkücüye Mektuplar
Sorular ve Cevaplar
Komünizm
Videolar
Müzikler
Postakartı

alt1 alt1
alt1
 Haber :
 Haber Ekle
 Haber Arşivi
 Arama
 Konular
 Baskıya hazırla
 Üyeler :
 Hesabınız
 Günlük
 Üye Listesi
 Özel İletiler
 ICQ Servisi
 Servisler :
 Kur'an-ı Kerim Meali
 Resim Galerisi
 E-Kart
 Dosyalar
 Müzikli Postakartı
 Cep Melodileri
 İletişim :
 Forumlar
 Bozkurtlar 100
 Bize Ulaşın
 Bizi Önerin
 Dökümantasyon :
 Makaleler
 Fikir ve Tarih Dünyası
 Kısa Nükteler
 Şairler ve Şiirler
 İzlenimler
 Ansiklopedi
 Dosyalar
 Dosya Ekle
 Popüler
 İlk 10
 Bağlantılar
 

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1
AB'YE HAYIR

alt1 alt1
alt1
Makaleler
·Meluncanlar ve Biz
·Türk Tarihi ve Türk Adı
·Amerikan Genç Hristiyanlar Cemiyeti (Y.M.C.A.) ve Amerikan Kolejleri
·SEVR YASALARI MECLİS’TEN GEÇİRİLEREK TÜRKİYE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞINA BAŞLAMAK MECBURİYETİNDE BIRAKILDI!
·ABD, Alenî Bir Düşman Haline Gelmiştir!
·Dedelerimiz Oğuzlar Çıkmış Yola Aral Kıyısından
·Avrupa Birliğine neden hayır.. Jeopolitik Yaklaşım
·Noel Üzerine
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -1-
·Siyasi Konjonktürde Irak Türkmenleri
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -2-
·Kıbrıs'ın Türkiyesiz AB üyeliği mümkün mü?
·Avrupa Birliği ve Kıbrıs Konusu
·Internet mi, İnternet mi?
·DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK (Gaspıralı ve Türkistan)
·İSMAİL GASPIRALI'NIN FİKİRLERİ
·Türkler ve İslamiyet
·Alparslan Türkeş'in Din Anlayışı ve İslama Bakışı
·Gök Tanrı
·Şamanizm Meselesi
·Ruhban Okulu neden açılmamalı?
·Ruhban Okulu
·Çanakkale Savaşları
·Türk Kültüründe Nevruz ve Milli Birlik-Beraberlik
· Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ve Yeni Rusya Çeçen Mücadelesi
·Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri
·Masonların Kirli İşleri
·Gümrük birliği mi; sömürge antlaşması mı?
·17 Ağustos 1999 Depremi ve gizlenen gerçekler

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1
alt1
Basın-Yazarlar: AKP ve CHP’ye oy verenlerin vicdanına... / Arslan Bulut
Gönderen:: Bozkurt
alt1
Konu Basın-Yazarlar
Türkiye topraklarının yabancılara tapusu ile birlikte teslim edilmesi için bir kanun daha çıktı. Hazine’ye ait taşınmazların satışını kolaylaştıran 4916 sayılı “Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yasaya göre, Hazine’ye ait taşınmazlar, teknoloji geliştirme bölgelerinde yönetici şirkete, üzerinde en az 25 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında en az 100 kişi istihdam sağlayacak sanayi yatırımı yapacaklara, doğrudan satılabilecek! Türkiye’de 25 milyon Dolarlık yatırım yapabilecek kaç kişi vardır? Demek, taşınmazlar doğrudan yabancılara satılacak... H H H Yasa uyarınca, karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla yabancı uyruklu gerçek kişiler ile ticaret şirketleri, Türkiye sınırları içinde taşınmaz mal edinebilecek. Türkler’in dışarıda taşınmaz edinmeleri, ekonomik güçle orantılı olduğuna göre, kim kimin toprağına sahip olacak bellidir... Kanuna göre, yabancıların, 30 hektardan fazla taşınmaz mal edinilebilmesi, Bakanlar Kurulu’nun iznine tabi olacak. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin kanuni miras dışında ölüme bağlı tasarruflar yoluyla 30 hektardan fazla mal edinebilmesi de Bakanlar Kurulu izniyle mümkün olabilecek. İzin verilmezse, fazla miktar tasfiye edilerek bedele çevrilecek. Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile ticaret şirketleri lehine taşınmaz mal üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi halinde ise karşılıklılık şartı aranmayacak. Geçmişte, Türkiye’nin *****hurbaşkanı Çankaya’nın tapusunu bile vermeye hazır olduğunu söylediğine göre, bugünkü hükümetin 30 hektardan daha fazla arazileri de satacağı kesindir... H H H Konu hakkında yıllardanberi birçok uyarıda bulunduk. Son uyarıyı İnternet’ten gelen bir yazıdan alıntı yaparak veriyorum: Bugün Türkiye’nin yüzölçümünün 100.000 kilometrekareden fazla bir toprak parçası, yaklaşık 20 adet Amerikan, Anglo-Amerikan ve Kanadalı şirketlere maden ruhsatı olarak verilmiştir. Çeşitli yasal düzenlemeler aracılığıyla bu şirketlerin ruhsata bağladıkları 100.000 kilometrekare üzerindeki vatan toprağının mülkiyeti, kendilerine bedelsiz verilebilecek, Bu şirketler tarafından geliştirilen politikalar sonucu kapattırılmış tesisler isterlerse bu şirketlere yine bedelsiz verilecek, Bu şirketler Türkiye’den çıkardıkları ve ülkelerine götürdükleri yer altı kaynakları karşılığında vergi ödemeyecek, çalışanlarından kestikleri vergileri karşılıksız iki yıl kullanılabilecek. Türkiye’nin yer altı kaynaklarından sağladıkları kazancı ülkelerine serbestçe çıkarabilecekler. Tabii servet ve kaynaklar üzerinde Anayasa ile teminat altına alınan “devletin hüküm ve tasarrufu” yok edilerek, tabii servet ve kaynaklar, uluslararası tahkim kurallarının insafına teslim edilecek. Yabancı şirketlerin çalıştırdıkları işçilerden kaynaklanan işveren yükümlülükleri Türk Hazinesi tarafından karşılanacak. Türkiye’den çıkarılan madenleri limanlara taşırken kullandıkları Devlet Demir Yollarından yüzde 50 indirimli faydalanacaklar. Yetmeyecek, kalan yüzde 50’nin yüzde 5’ini de vergiden düşecekler. Bu şirketlere bankalarda toplanan mevduatın yüzde 4’ü, mevduat maliyeti üzerinden kredi olarak kullandırılacak H H H 5 Haziran 2003’te, TBMM’de, çokuluslu şirketlere hizmet veren Doğrudan Yabancı Sermaye Danışma Servisi adlı bir yabancı kuruluş tarafından hazırlanan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu” kabul edildi. Kanunla, l Yabancı yatırımcıların yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabi oldukları, l Doğrudan yabancı yatırımların, yürürlükteki mevzuat gereğince; kamu yararı gerektirmedikçe ve karşılıkları ödenmedikçe kamulaştırılamayacağı veya devletleştirilemeyeceği, l Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kâr, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar ile dış kredi ana para ve faiz ödemelerini, bankalar veya özel finans kurumları aracılığıyla yurt dışına serbestçe transfer edebilecekleri, l Yabancı yatırımcıların Türkiye’de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türk vatandaşlarının edinimine açık olan bölgelerde taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı aynî hak edinmelerinin serbest olduğu ve uyuşmazlık ve anlaşmazlıklarda uluslararası tahkim kurumlarının yetkili olduğu hüküm altına alındı. Özellikle AKP ve CHP’ye oy veren vatandaşlarımızın dikkatine ve vicdanına sunulur!

Arslan Bulut / Yeniçağ Gazetesi


alt1
alt1
 
alt1 alt1
alt1
Giriş
Üye Adı

Şifre

Hala hesabınız yok mu? Hemen buradan açabilirsiniz. Kayıtlı bir kullanıcı olarak yorum ayarları ve isminizle yorum gönderme gibi birçok avantajlara sahip olacaksınız.

alt1 alt1
alt1
İlgili Bağlantılar
· Daha fazla Basın-Yazarlar
· Haber gönderen Bozkurt


En çok okunan haber: Basın-Yazarlar:
Erdoğan'ın yeni uyutma taktikleri


alt1 alt1
alt1
Haber Puanlama
Ortalama Puan: 3
Toplam Oy: 2


Lütfen bu haberi puanlamak için bir saniyenizi ayırın:

Mükemmel
Çok İyi
İyi
İdare Eder
Kötü


alt1 alt1
alt1
Seçenekler

 Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa


"AKP ve CHP’ye oy verenlerin vicdanına... / Arslan Bulut" | Hesap Aç/Yarat | 0 yorum
Yorumlar yazarlarına aittir. İçeriklerinden biz sorumlu tutulamayız.

Misafir kullanıcı yorum yazamaz, lütfen kayıt olun
News ©
alt1
1998-2007 Bozkurt NET
alt1
1998-2010 BOZKURT NET
--------------------------------------
Web sitemiz PHP-Nuke (© 2003) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.
alt1