Bozkurt NET{ Bozkurt NET
  Tıklayın kayıtlı kullanıcı olun
Ana sayfa ::Hasabınız :: Forumlar :: Makaleler :: İndir :: İletişim :: KURALLAR
alt1 alt1 alt1
alt1 alt1
alt1
Atatürk
Başbug
Atsız´ın Mektupları
Bozkurt
Tarihte Türkler
Osmanlı Sultanları
3 Mayis
Türk İslam Ülküsü
Ülkücü Hareket
İslam
Türk Büyükleri
12 Eylül
Dokuz Işık
Kızıl Elma
Doğu Türkistan
Türk Dünyası
Şiirler ve Marşlar
Ülkücü Şehitler
Ülkücüye Mektuplar
Sorular ve Cevaplar
Komünizm
Videolar
Müzikler
Postakartı

alt1 alt1
alt1
 Haber :
 Haber Ekle
 Haber Arşivi
 Arama
 Konular
 Baskıya hazırla
 Üyeler :
 Hesabınız
 Günlük
 Üye Listesi
 Özel İletiler
 ICQ Servisi
 Servisler :
 Kur'an-ı Kerim Meali
 Resim Galerisi
 E-Kart
 Dosyalar
 Müzikli Postakartı
 Cep Melodileri
 İletişim :
 Forumlar
 Bozkurtlar 100
 Bize Ulaşın
 Bizi Önerin
 Dökümantasyon :
 Makaleler
 Fikir ve Tarih Dünyası
 Kısa Nükteler
 Şairler ve Şiirler
 İzlenimler
 Ansiklopedi
 Dosyalar
 Dosya Ekle
 Popüler
 İlk 10
 Bağlantılar
 

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1
AB'YE HAYIR

alt1 alt1
alt1
Makaleler
·Meluncanlar ve Biz
·Türk Tarihi ve Türk Adı
·Amerikan Genç Hristiyanlar Cemiyeti (Y.M.C.A.) ve Amerikan Kolejleri
·SEVR YASALARI MECLİS’TEN GEÇİRİLEREK TÜRKİYE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞINA BAŞLAMAK MECBURİYETİNDE BIRAKILDI!
·ABD, Alenî Bir Düşman Haline Gelmiştir!
·Dedelerimiz Oğuzlar Çıkmış Yola Aral Kıyısından
·Avrupa Birliğine neden hayır.. Jeopolitik Yaklaşım
·Noel Üzerine
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -1-
·Siyasi Konjonktürde Irak Türkmenleri
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -2-
·Kıbrıs'ın Türkiyesiz AB üyeliği mümkün mü?
·Avrupa Birliği ve Kıbrıs Konusu
·Internet mi, İnternet mi?
·DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK (Gaspıralı ve Türkistan)
·İSMAİL GASPIRALI'NIN FİKİRLERİ
·Türkler ve İslamiyet
·Alparslan Türkeş'in Din Anlayışı ve İslama Bakışı
·Gök Tanrı
·Şamanizm Meselesi
·Ruhban Okulu neden açılmamalı?
·Ruhban Okulu
·Çanakkale Savaşları
·Türk Kültüründe Nevruz ve Milli Birlik-Beraberlik
· Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ve Yeni Rusya Çeçen Mücadelesi
·Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri
·Masonların Kirli İşleri
·Gümrük birliği mi; sömürge antlaşması mı?
·17 Ağustos 1999 Depremi ve gizlenen gerçekler

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1
alt1
Basın-Yazarlar: Patrikle Papa öpüştüler / Ergun Göze
Gönderen:: Bozkurt
alt1
Konu Basın-Yazarlar
Bugünlerde, yani Türkiye'nin AKP iktidarında, AB'ye girmek için deliler gibi çırpındığı sırada, ekümenik olmak için deli gibi çırpınan Fener Patriği Bartholomeos, Roma'ya gitti ve Vatikan Devlet Başkanı, yanılmaz, ağzından çıkan söz Tanrı sözü kabul edilen Papa hazretleriyle buluştu...

Sa Saintete (Papa hazretlerine böyle hitap edilir) seleflerinin yüzyıllar boyu ayrı bir din sayıp kökünü kurutmaya çalıştığı ve 12. ve 13. Asır'da Haçlı ordularına, İstanbul'u işgal ettirerek rezilane şekilde çiğnettiği, ırzına geçtiği Ortodoksluğun, bu iddialı temsilcisini 'ekümenik' diye isimlendirerek karşıladı ve öperek yolcu etti.
Fener Patriği'nin ziyaret sebebi de çok manalıdır. Bir Ortodoks azizinin 'relikleri'ni(tırnakları, kemikleri, eski pabucu, dişi, vs.) iade etmek üzere Papa tarafından çağrılmıştı. Hıristiyanlık, muhterem peygamberi Hazreti İsa'nın yumuşak ve ahlak” öğretisinin tam aksine, Kilise ve Ruhban tarafından asırlar boyu taassup, öfke, ilim düşmanlığı, batıl itikat üzerine oturtulmuştur. Galile'yi mahkum eden ve enkizisyon eliyle, şarabın İsa'nın kanı, ekmeğin de eti olacağına inanmayan milyonları ve koskoca Endülüs Medeniyeti'ni soykırımına tabi tutan ve imha eden Papalık, 'relik' dediği bu kalıntıların şifa getireceğine, para verip alanları cennete götüreceğine inandırmış ve bu imandan(!) çok para kazanmıştır. İlmin tekniğin çok gelişmesi karşısında bunlar artık sembolik şeyler haline gelmiş ticari değerlerini kaybetmiş olmalıdır ki, Papalık bu sefer elindeki relikleri bedavadan Fener'e bağışlamaktadır.
Acaba öyle mi? Bedava mı? Bu öpüşme tarihi bir öpüşmedir. Dikkat edilmelidir. Yoksa çok pahalıya mal olabilir insanlığa.
Vatikan Elçisi ne yapar?
Ne bu Fener de bizim Fenerbahçe'dir, ne de ekümeniklik UEFA kupasıdır. Bu öpüşmenin dünya siyasetinde ve dengesinde hele şu çalkantılı günlerde rolü ve yeri vardır. Vatikan'ın bu hareketi, Fener'in içimizde yeniden oynamaya çalıştığı bölme ve parçalama politikasına çok büyük bir yardımdır. Hıristiyanlık aleminin Türklük karşısında kenetlendiğini ve kilitlendiğini gösterir. Bunun karşısında bizim Vatikan Elçimiz, Dışişlerimizin Vatikan politikası nerededir, ne yaparlar, ne yer, ne içerler? Büyük bir kitlenin ruhani reisi fakat ufacık bir devletin başkanı olan Papa'nın kulağını çekmezler mi? Anadolu'yu, sahte azizlerin sahte manastırlarıyla, laik *****huriyetin gözünün içine baka baka yeniden Hıristiyanlaştırmaya çalışan ve dini siyasete alet eden bu en büyük müesseseye karşı bir vakitler, İslam Dünyası'na açılmamızı önlemek için 'Dış politika laik olmalıdır' diyenler acaba ne demektedirler? Laiklik sadece İslam'a karşı bir mefhum mudur? Yoksa onlar yaklaşan Noel'de her sene olduğu gibi, Saint Antuan Kilisesi'ne gidip, laikliklerini! göstermeye mi devam edeceklerdir?
Hele hele, bu Ekümenik Bartholomeos'un Papa'ya söylediği şu politik cümlede karanlık emellerini ne kadar ustalıkla gizlediğini ve ancak anlayana anlattığını görünüz Patrik, Papa'sına seslenerek demiş ki:
'Eski yaraların sardırılmasına yönelik her jest, hakikat ve sevgiye dayalı diyalogu sürdürmeye yönelik bir katkıdır. Bu örnek davranışınızla kardeşçe bir mesaj verdiğiniz gibi, başkalarına ait din ve medeniyet hazinelerini, keyfi olarak ellerinde tutanlara da bir uyarıda bulunmuş oldunuz.' İyi mi? Neresinden bakarsan bak, ister Ayasofya'dan, ister İzmir'den, ister Kıbrıs'tan...
Biz Bartholomeos'un niyeti fasidesini bilmekteyiz, ama bilmeyenlere onun bahsettiği şu 'Eski yaralar'dan bahsedelim. Hem de Fener Rum Patrikhanesi tarafından bu milletin bağrında açılan yaralardan.
Etniki Eterya'nın hamisi
Fener Rum Patrikhanesi, Etniki Eterya'nın manevi hamisi ve cephane deposu olmadı mı? Mora İsyanı başlangıcında Atina Müftüsü'nün ondört yaşındaki kızını zifte bulayıp, yakanlar Fener'in takdis ettiği militanlar değil miydi? Girit'te, Kıbrıs'ta öldürülen Türkler sadece Yunan kilisesinin mi kurbanıdır?.. Öyleyse Fener'in Türkiye'deki cinayetlerinden de bahsettirelim tarihe. İstanbul işgal altına düşünce, paçaları sıvayıp kırk tane milletvekili seçtirerek İstanbul'da Rum Hükumeti, Rum Müdafaa-i Milli teşekkülleri kurarak Türk Milli Mücadelesi'nin karşısına çıkan ve bu yüzden Ankara'dan Mustafa Kemal'in yıldırımlarını üzerine çeken de Fener değil miydi? İzmir'de Rumlar'ı silahlandıran, Türkler'in canına ve ırzına salan ve katil Yunan sürülerini takdis eden yine Fener'e bağlı Metropolit Hristostomos değil miydi? İzmir, bu alçağın Rum ve Ermeni kiliselerine doldurduğu cephanelerin patlatılmasıyla yakılmadı mı? Din adamlığıyla dinamitin, cinayetin ne alakası var. Ve Fener Patrikhanesi, Türk Ordusu İzmir'i kurtarınca, ırzının ve canının hesabını soran İzmirliler tarafından linç edilen bu herifin istirahati ruhu için İstanbul'daki işgal kuvvetlerine güvenerek resmen ayin yapmadı mı, matem ilan etmedi mi?
Aziz okuyucularım bu sorular da bitmez, cevabı da. Vesikalarıyla bunları öğrenmek isteyenler TATAV'ın (0216.492 62 86) Bülent Atalay'a yazdırıp yayımladığı 'Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin (1908-1923) siyasi Faaliyetleri' kitabına müracaat etsin de, sadece onbeş sene içinde gerçekleştirilen eski yaraları bir görsün. Yazana da yayana da teşekkür. Ama aziz okuyucular size kötü bir haber vereyim: Öyle anlaşılıyor ki, Papa ile Patrik cenapları, içinde bulundukları irrasyonel taassup ve Türk aleyhtarlığı sebebiyle bundan sonra daha çok sevişecekler ve öpüşmeye, yani bağrımızda yeni yaralar açmaya devam edeceklerdir. Hazır olunuz. 

Ergun Göze /H.O. Tercüman

alt1
alt1
 
alt1 alt1
alt1
Giriş
Üye Adı

Şifre

Hala hesabınız yok mu? Hemen buradan açabilirsiniz. Kayıtlı bir kullanıcı olarak yorum ayarları ve isminizle yorum gönderme gibi birçok avantajlara sahip olacaksınız.

alt1 alt1
alt1
İlgili Bağlantılar
· Daha fazla Basın-Yazarlar
· Haber gönderen Bozkurt


En çok okunan haber: Basın-Yazarlar:
Erdoğan'ın yeni uyutma taktikleri


alt1 alt1
alt1
Haber Puanlama
Ortalama Puan: 4.33
Toplam Oy: 3


Lütfen bu haberi puanlamak için bir saniyenizi ayırın:

Mükemmel
Çok İyi
İyi
İdare Eder
Kötü


alt1 alt1
alt1
Seçenekler

 Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa


"Patrikle Papa öpüştüler / Ergun Göze" | Hesap Aç/Yarat | 0 yorum
Yorumlar yazarlarına aittir. İçeriklerinden biz sorumlu tutulamayız.

Misafir kullanıcı yorum yazamaz, lütfen kayıt olun
News ©
alt1
1998-2007 Bozkurt NET
alt1
1998-2010 BOZKURT NET
--------------------------------------
Web sitemiz PHP-Nuke (© 2003) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.
alt1