Bozkurt NET{ Bozkurt NET
  Tıklayın kayıtlı kullanıcı olun
Ana sayfa ::Hasabınız :: Forumlar :: Makaleler :: İndir :: İletişim :: KURALLAR
alt1 alt1 alt1
alt1 alt1
alt1
Atatürk
Başbug
Atsız´ın Mektupları
Bozkurt
Tarihte Türkler
Osmanlı Sultanları
3 Mayis
Türk İslam Ülküsü
Ülkücü Hareket
İslam
Türk Büyükleri
12 Eylül
Dokuz Işık
Kızıl Elma
Doğu Türkistan
Türk Dünyası
Şiirler ve Marşlar
Ülkücü Şehitler
Ülkücüye Mektuplar
Sorular ve Cevaplar
Komünizm
Videolar
Müzikler
Postakartı

alt1 alt1
alt1
 Haber :
 Haber Ekle
 Haber Arşivi
 Arama
 Konular
 Baskıya hazırla
 Üyeler :
 Hesabınız
 Günlük
 Üye Listesi
 Özel İletiler
 ICQ Servisi
 Servisler :
 Kur'an-ı Kerim Meali
 Resim Galerisi
 E-Kart
 Dosyalar
 Müzikli Postakartı
 Cep Melodileri
 İletişim :
 Forumlar
 Bozkurtlar 100
 Bize Ulaşın
 Bizi Önerin
 Dökümantasyon :
 Makaleler
 Fikir ve Tarih Dünyası
 Kısa Nükteler
 Şairler ve Şiirler
 İzlenimler
 Ansiklopedi
 Dosyalar
 Dosya Ekle
 Popüler
 İlk 10
 Bağlantılar
 

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1
AB'YE HAYIR

alt1 alt1
alt1
Makaleler
·Meluncanlar ve Biz
·Türk Tarihi ve Türk Adı
·Amerikan Genç Hristiyanlar Cemiyeti (Y.M.C.A.) ve Amerikan Kolejleri
·SEVR YASALARI MECLİS’TEN GEÇİRİLEREK TÜRKİYE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞINA BAŞLAMAK MECBURİYETİNDE BIRAKILDI!
·ABD, Alenî Bir Düşman Haline Gelmiştir!
·Dedelerimiz Oğuzlar Çıkmış Yola Aral Kıyısından
·Avrupa Birliğine neden hayır.. Jeopolitik Yaklaşım
·Noel Üzerine
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -1-
·Siyasi Konjonktürde Irak Türkmenleri
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -2-
·Kıbrıs'ın Türkiyesiz AB üyeliği mümkün mü?
·Avrupa Birliği ve Kıbrıs Konusu
·Internet mi, İnternet mi?
·DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK (Gaspıralı ve Türkistan)
·İSMAİL GASPIRALI'NIN FİKİRLERİ
·Türkler ve İslamiyet
·Alparslan Türkeş'in Din Anlayışı ve İslama Bakışı
·Gök Tanrı
·Şamanizm Meselesi
·Ruhban Okulu neden açılmamalı?
·Ruhban Okulu
·Çanakkale Savaşları
·Türk Kültüründe Nevruz ve Milli Birlik-Beraberlik
· Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ve Yeni Rusya Çeçen Mücadelesi
·Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri
·Masonların Kirli İşleri
·Gümrük birliği mi; sömürge antlaşması mı?
·17 Ağustos 1999 Depremi ve gizlenen gerçekler

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1
alt1
Basın-Yazarlar: İŞTE, GİZLİ MİLLİ GÖRÜŞ DOSYASI
Gönderen:: Bozkurt
alt1
Konu Basın-Yazarlar
Milli Görüş'ün terör örgütleri listesine alınması istemi, özellikle bu görüşten gelen Başbakan Erdoğan ve arkadaşlarını rahatsız etti. Saygı Öztürk, son günlerde tekrar gündeme taşınan Milli Görüş'ün, devlet arşivlerindeki dosyalarını indirdi ve devletin istihbarat raporlarıyla bakışını gün ışığına çıkardı. İşte Öztürk'ün kaleminden, devlet arşivlerindeki Milli Görüş:

Türkiye ile Almanya arasında terörle mücadele konusunda anlaşma imzalanacağını kamuoyu ilk kez bu köşeden öğrenmişti. Milli Görüş Teşkilatı'nın resmi belgelerde yer alması, yıllarca Milli Görüş etrafında faaliyet yürüten, Almanya'daki toplantılarında en ateşli konuşmaları yapan AKP'nin önde gelenleri hayli rahatsız etmişe benziyor.

Bunlar resmi belgelere ilk kez girmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün dönemin İçişleri Bakanı'na, Başbakanı'na verdiği brifing dosyasına ulaştığınız zaman Milli Görüş Teşkilatı'nın da önemli bir bölüm oluşturduğu görülecektir.

Yer: Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen binası salonu.

Tarih: 11 Kasım 1996

Brifing verilen: İçişleri Bakanı Meral Akşener.

Brifing veren: Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel.

Dönemin Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel (AKP'nin çıkardığı son valiler kararnamesinde Yüksel'in merkeze alınması öngörülmüş, daha sonra Antalya Valiliği'ne atanması uygun bulunmuştu) PKK ile ilgili bölümü bitirdikten sonra, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Fundamentalist Gruplar'a geçiyor.

Terörle Mücadele Dairesi'nin o günkü yetkililerini kutlamak gerekir. Çünkü, daha o günden Milli Görüş Teşkilatı'nın siyasi platformdaki etkinliğini giderek artırdığına dikkat çekiyor. Dikkat çektikleri konu boşa değilmiş. O günün Milli Görüş Teşkilatı içinde yetişenlerin önemli bir kısmı bugün hükümette en etkin konuma geldiler.

Gizli dosyada Milli Görüş

Alaattin Yüksel'in dönemin DYP'li İçişleri Bakanı Meral Akşener'e verdiği brifingde, Milli Görüş Teşkilatı'nın yurtiçi ve yurtdışı faaliyetleri üç ayrı yansıda gösteriliyor. Brifing dosyasının 'Fundamentalist Gruplar' bölümünde şu bilgiler yer alıyor:


Amaçları şeriat düzeni: Hedefleri rejim ve yapısal değişiklik olan bu grupların, terör yönünden tehdit boyutları henüz yüksek seviyede olmamakla birlikte, siyasal platformdaki etkinlikleri gittikçe artmaktadır.
Amaçları devletin rejimini şer'i esaslara dayandırmak olan bu grupların komşu ülkelerden destek aldıkları yönünde işaretler bulunmaktadır.


Milli Görüş Teşkilatı: Yurtdışında bulunan, özellikle de Almanya'da yerleşik olan vatandaşlarımızın dini, sosyal ve siyasal ihtiyaçlarını gidermek üzere 1976 yılında kurulmuş bulunan Avrupa Türk Birliği, zaman içerisinde gelişmiş, ancak birlik içerisinde meydana gelen bir takım görüş ayrılıkları neticesinde, Milli Görüş adı altında oluşan grup, daha sonra birliği ele geçirmek suretiyle 1985 yılında Avrupa Milli Görüş Teşkilatı adı altında yeniden organize olmuştur.

Kaplancılar: Diğer grup Cemalettin Kaplan öncülüğünde İslami Cemaatler Birliği (İCB) adı altında daha radikal bir yol çizmek suretiyle faaliyetlerini devam ettirmiş ise de, kitlesel etkinliği söz konusu değildir. Cemalettin Kaplan'ın 15.05.1995 tarihinde vefatı ile birlikte bu yapılanma dağılma eğilimine girmiştir.

Hizbullah: Fundamentalist grupların; İslami fenomenlerin hukuki zeminde kullanımını aşmak ve doğrudan şer'i rejime varmak için illegaliteye kaymanın zorunluluğuna inanmış oldukları görülmektedir.
Özellikle İslami inançtan yola çıkmak suretiyle hedeflerine varmayı düşünmüş olan bu grubun, zıt gruplar tarafından tahrikleri ile Türkiye'de bir kaos ortamının yaratılması yönünde tavırları da görülmüştür.

Münhasıran OHAL Bölgesi kapsamında PKK'ya karşı silahlı mücadeleye yönelmiş olan Hizbullah yapılanması, şehir terörü konusunda önemli deneyimler kazanmıştır.

Bu grupta:


İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi,

- İslami Hareket Örgütü gibi yapılanmalar aktivitelerini muhafaza etmektedirler.


Tehdit durumu: Tehdit potansiyelleri yönünden bugün için bölücü grubun yüzde 63, Marksist-Leninist grupların yüzde 31, fundamentalist grupların ise yüzde 6'lık eylemli tehdit durumları mevcuttur.
Türkiye, nüfusunun yüzde 99'u Müslüman olan bir ülkedir.

Değişik inançları İslamın şemsiyesi altında yaşatma konusunda da bir çok ülkeden ileri noktada bulunmaktadır.

İnsanlarımız, devleti ve inançları ile barışıktır.


İslam'da şiddetin yeri yoktur.

İstismara müsait zemin hazırlamada inanç platformunun fonksiyonu yüksek olup istismarı her zaman tehlikeli sonuçlar doğurabilmektedir.


Nelerden yararlanıyorlar?: Tehdit gruplarının istifade ettiği zeminleri şu başlıklarda toplamak mümkündür:
- İşçi sendikaları,

- Memur sendikal faaliyetleri,

- Sınıf sendikacılığı şeklinde sendikal faaliyetleri,

- Marksist-Leninist gruplar,

- Bölücü unsurlar,

- Fundamentalist grupların etkinliğindeki derneksel faaliyetler.

Eylemlerin yüzde 10'u: Üniversitelerdeki eylemlerin terör organizasyonlarına dağılımlarına baktığınızda yüzde 76'sı Marksist-Leninist gruplar, yüzde 7'si bölücü gruplar, yüzde 10'u fundamentalist gruplar.
Cami müştemilatı ve kitapevi gibi alanlarda militanlarını eğiten Fundamentalist grupların eğitim profiline baktığımızda, eğitzim seviyelerinin yüksek olduğunu görmekteyiz. Fundamentalist grupların yüzde 2'sinin eğitimsiz, yüzde 10'unun ilkokul, yüzde 13'ünün ortaokul, yüzde 46'sının lise ve yüzde 29'unun üniversite seviyesinde eğitimli oldukları anlaşılmıştır.

alt1
alt1
 
alt1 alt1
alt1
Giriş
Üye Adı

Şifre

Hala hesabınız yok mu? Hemen buradan açabilirsiniz. Kayıtlı bir kullanıcı olarak yorum ayarları ve isminizle yorum gönderme gibi birçok avantajlara sahip olacaksınız.

alt1 alt1
alt1
İlgili Bağlantılar
· Daha fazla Basın-Yazarlar
· Haber gönderen Bozkurt


En çok okunan haber: Basın-Yazarlar:
Erdoğan'ın yeni uyutma taktikleri


alt1 alt1
alt1
Haber Puanlama
Ortalama Puan: 1
Toplam Oy: 1


Lütfen bu haberi puanlamak için bir saniyenizi ayırın:

Mükemmel
Çok İyi
İyi
İdare Eder
Kötü


alt1 alt1
alt1
Seçenekler

 Yazdırılabilir Sayfa Yazdırılabilir Sayfa


"İŞTE, GİZLİ MİLLİ GÖRÜŞ DOSYASI" | Hesap Aç/Yarat | 0 yorum
Yorumlar yazarlarına aittir. İçeriklerinden biz sorumlu tutulamayız.

Misafir kullanıcı yorum yazamaz, lütfen kayıt olun
News ©
alt1
1998-2007 Bozkurt NET
alt1
1998-2010 BOZKURT NET
--------------------------------------
Web sitemiz PHP-Nuke (© 2003) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.
alt1