PİSLİK! / NECDET SEVİNÇ
Tarih: 3.07.2003 Saat: 01:05
Konu: Basın-Yazarlar


Bu gelişme hiç hayra âlâmet değil.
Bizim devşirme çocukları eskiden beri Türkiye aleyhtarı basit propaganda kitaplarını dilimize çevirmek ve gene Türkiye aleyhtarlığını geçim kapısı veya şöhret vâsıtası hâline getiren yönetmenlerin Türk Milleti’ni aşağılayan filmlerini Türkiye’de gösterime sokmak için uğraşıp dururlardı ya, şimdi hepsini başka bir merak sardı.


Nerede kaşarlanmış türünden bir Türk düşmanı varsa allayıp-pullayıp ekrana çıkarıyorlar.
Gazete sayfalarında ayrıca pophopluyorlar.
Ve inisiyatifi de o engereğe vererek, adamın aslında mâkul, aklıbaşında bir beyefendi olduğuna inandırıyorlar sizi.
Bunun son örneği Rum Kesimi lideri Tasos Papadopulos oldu.

Sayın Denktaş, 1967’de tutuklandığı zaman, emrindeki cinâyet şebekesine “onu köpek gibi öldürün” tâlimatını veren bu ahlâksız câniye öyle bir tanıtım imkânı verildi ki, dinleyenler herhâlde kendisini bir hıristiyan azizi sanmışlardır.
Türk evlâdının dikkatini çekmek isterim ki, sayın Denktaş’ı; yargılamak, suçlamak ve küçük düşürmek amacıyla ekrana çıkararak bu kahramanın huzurunda küstahlaşanlar, rum liderinin karşısında fevkalâde edepli bir tavır takınmış, onu üzecek herhangi bir soru yöneltmekten şiddetle kaçınmışlardır.

Öve öve bitiremedikleri Tasos Papadopulos’u bir de benden dinler misiniz:
l Londra ve Zürih Antlaşmaları’ndan sonra Makarios, kuracağı hükûmetin Bakanlar Kurulu listesini İngiliz Vâlisi Sir Hugh Foot’a verdi.
Papaz, Tasos Papadopulos’u İçişleri Bakanlığı’na, Yorgacis’i de Çalışmak Bakanlığı’na getirmek istiyordu. Vâli, adı terör örgütü EOKA ile özdeşleşen Papadopulos’un böyle bir göreve getirilmesine itiraz etti.
İtiraz 3 Nisan 1959 tarih ve 575 numaralı telgrafla da İngiltere’ye rapor edildi. Bu itiraza rağmen Makarios, bu yakın adamını 13 Aralık 1959 seçimlerini tâkiben kurulan ortak hükûmette Çalışma Bakanlığı koltuğuna oturttu.
l Kıbrıs’ın bütün elen dünyasının malı olduğunu söyleyegelen Papadopulos’un Türk direnişini kırarak, adanın tümünü Yunanistan’a ilhak etmek için kurulan Akritas Teşkilâtı’nın başkan yardımcılığına getirildiği 21 Nisan 1966 tarihli Patris Gazetesi’nde ifşa edildi.
l Papadopulos, tarihlere Kanlı Noel olarak geçen 1963 Aralık ayındaki Küçük Kaymaklı katliâmıyla, 6 Şubat 1964’te onlarca soydaşımızın şehit edildiği Arpalık Baskını’nı plânlayan iki teröristten biridir. İkinci terörist Nikos Sampson’dur.
l Kıbrıslı ırkdaşlarımızı her türlü insanlık dışı muameleye mâruz bırakan sorumlular arasında bulunan Papadopulos için, Scot Gibbons, dilimize Soykırım Dosyası olarak çevirebileceğimiz “Genocide Files” isimli kitabının 81’nci sayfasında şöyle demektedir: “Enosis’e ulaşmak amacıyla anayasayı tek taraflı olarak değiştirme hedefini gerçekleştirmek üzere Makarios; Yorgacis, Papadopulos ve Klerides’i gizli bir hareket plânı hazırlamakla görevlendirdi.” l Lefkoşa’nın rum kesiminde bir hukuk bürosunun sahibi olan Papadopulos, birçok kanunsuz olaya karışmıştır. Devlette görevli olduğu yıllarda bile kanunsuz faaliyetlerine devam eden rum lider, son zamanlarda sık sık sırp kasabı Miloşeviç’in kara paralarını aklayan adam olarak dünya gündemine girmiştir.
İngiltere’de yayınlanan Financial Times Gazetesi, 25 Temmuz 2002 tarihli nüshasında Bosna ve Kosova saldırıları sırasında Birleşmiş Milletler ambargolarını kırmak üzere Miloşeviç’in paralarının Güney Kıbrıs’taki Laiki Bank’a gönderdiğini, bu paraların paravan şirketlere devredildiğini, bu şirketlerin de İsrail’den silâh aldıklarını yazmış ve bütün bu kirli işleri Tasos Papadopulos’un yürüttüğünü kayda geçirmiştir.
AKEL’in de Politbüro üyesi olan rum sendika liderlerinden Andreas Ziartides, 9 Şubat 2003 tarihli Sunday Mail Gazetesi’nde Papadopulos’un Türkler hakkındaki düşüncelerini şöyle anlatmıştır:
- Türklere karşı nefreti hastalık boyutundadır. O, Türkler’le ilgili konularda hasta bir ırkçıdır. Tasos Papadopulos oldukça Kıbrıslı Türkler’le bir uzlaşmaya varılması tamamen imkânsızdır.

İşte devşirme çocuklarının Denktaş’ı uzlaşmaz göstermek için Türk Milleti’ne kabul ettirmeye çalıştıkları Papadopulos, Amerikan protokol listesinden çıkarılan ve en yakın arkadaşı Yorgacis’in karısına gözkoyan işte bu pisliktir!

Necdet Sevinç / Yeniçağ GazetesiBu haberin geldigi yer: Bozkurt NET
http://www.ulkuocagi.net

Bu haber icin adres:
http://www.ulkuocagi.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1305