BIKTIRDINIZ ,YETER
Tarih: 6.02.2007 Saat: 12:01
Konu: Ülkücü Tavır


BIKTIRDINIZ ,YETERTürkiyede maalesef bir cinayet işlendi.Hırant Dink kim olduğu henüz açıklığa tam kavuşmayan biri tarafından katledildi .

O tarihtenberide basınımızdan, kendinden rütbeli aydınlarımızdan, hükümetimizden Türk milliyetçilerine karşı büyük bir saldırı başladı.Olay duyulur duyulmaz suçluyu ilan ettiler..

Ulusalcılar, milliyetçiler..

Hızlarını alamadılar, şimdi milliyetçileri kafatasçı, ırkçı ilan ettiler..

”Hepimiz Hırant’ız, hepimiz Ermeniyiz” pankartları alkış alırken, statlarda bunlara tepki olarak açılan ”hepimiz Türk’üz” pankartlarının önlenmesi için yetkili ağızlardan emirler, beyanatlar verildi..

O müessif olaydanberi Hırant Dink, medya tarafından Türk ve Türkiye aşığı haline getirildi..

Hiç bir milliyetçı kurum ve kuruluştan bu olayı tasvip eden bir açıklama gelmediği, hatta hepsinin açık ve net bir şekilde olayı lanetlediği halde, Türk milliyetçiliği katil olarak ilan edildi..

Halbuki Türk milliyetçileri, asalanın diplomatlarımızı katlettiği, hepimizin acıyla ve kinle dolu olduğumuz günlerde, Ermenilerin Azerbaycan topraklarını işgal edip milyonlarca soydaşımızı göçe zorladığı günlerde bile, vatandaşlarımız olan ermenilere kötü niyetle dönüp bakmadı, hiç bir zaman bakmazda..

Çünkü milletimiz asildir, ırkçılık gibi insanlığın ayıbı bir kiri yüreğine bulaştırmaz…Tüm bu süreç içinde ”Batıya rezil olduk” ”bu ayıpla nasıl AB’ye gireriz” gibi başlıkları sık sık mütareke basınından sürmanşet olarak okuduk…Hangi Avrupadan,hangi Batılıdan utanacağız?14 yaşındaki bir zenci çocuğu, sırf derisinin renginden dolayı döve döve öldüren Norveçlilerdenmi?

Sadece Türk oldukları için vatandaşlarımızı diri diri yakan Almanlardanmı?

Halk oyuyla seçilen milletvekillerine ” şu şekilde düşüneceksin” diye dayatma getiren Hollandalılardanmı?

Avrupalı Türklerin anadillerini unutmaları için her türlü baskıyı yapan Avrupa ülkelerindenmi?

”Türküm” diyenleri cezalandıran Yunanistandanmı?

Son ikiyüzyıllık tarihiyle Afrikada, Amerikada, Okyanusyada, Avrupada soykırımlar yapmış, insanları vatanlarından zorla toplayıp, hayvanlar gibi pazarlarda satmış, iç savaşlar çıkarmış, sömürgecilikle savunmasız devletlerin ve milletlerin kaynaklarını boşaltıp Avrupaya taşımış, Apartheid gibi insanlığın ayıbı bir sistemi daha düne kadar işletmiş Batılıdanmı?Çok şükür, benim Batıdan utanacak birşeyim yok, aksine Batının benim temiz tarihime baktığı her seferinde utanması gerekir, ancak böyle bir melekeye hiç bir zaman sahip olmadığı için, kendi işlediği sayısız insanlık suçunun üzerini örtüp, Türk’ü suçlamayı tercih ediyor..Arsızlık meselesi.Peki bizde ”aydın” geçinenler bunları bilmezmi ? Bilir tabii..Fakat ”Tom amca” ruhu varya..Bir türlü Batılıya söz edemezler..

”Tom Amcanın Kulübesi” isimli çocuk romanını okuyanlar bilirler..Tom amca, beyazlara hizmet etmenin Dünyadaki varlığının gayesi olduğuna inanmış çok uslu bir zencidir..Sadakatle hizmet ettiği insanlar tarafından horlanır, elden ele satılır. Hiç bir zaman onlara kin duymayı, isyan etmeyi aklına bile getirmez..En küçük okşanıştan mutlu olur…

Bizdeki aydınların maalesef kimlik problemi vardır..Türklüğe karşı saldırmak, azınlık milliyetçilerinin borazanlığını yapmak, milli değerlerimizin, manevi değerlerimizin yozlaştırılması , sulandırılması işine büyük bir iştahla sarılmak onların görevidir..

Çünkü ancak o zaman Batıdan aferin alabilirler, ancak o zaman Batı tarafından ödüllendirilirler..

Bu adamlar, affedersiniz ”aydınlar”, hayatlarında birtek gün Kerkük Türk’ünün, Doğu

Türkistanlının, Batı Trakyalının, Kıbrıslının, Kırımlının , Ahıska Türk’ünün dertlerine, çektikleri zulme ait tek satır yazmazlar..Onlara göre Türk kelimesini kullanmak bile ırkçılıktır..

Onlar patlıcanın değil, hakanın dalkavuklarıdırlar..Ölçüleri batının kafalarına geçirdiği şablondur…

Vatanseverliği, milliyetçiliği kaba güç ve bilgisizlik olarak tarif etmekte inat ederler..Kültür ve bilgi açısından kendilerini binlerce kere tartacak sayısız milliyetçi-vatansever kalemi, ilim adamını yok farzederler, at gözlüğüyle bakmayı tercih ederler…

Evet Hırant Dink öldürüldü..Samimi olarak bu olaydan üzüldüm, ailesinin acısını hissettim..

Ama Hırant Dink Türk milletine atılan bir iftiranın savunucusuydu, yaşarken onu hiç sevmezdim, ölümünden sonrada bu hislerim değişmedi, yine sevmiyorum..Duygularım kendi adıma değil, milletim adınadır..Ancak keşke yaşasaydı, keşke bu cinayet işlenmeseydide, ona ve onun gibilere karşı fikirlerimizle, belgelerimizle mücadele edebilseydik….

Bu olayı ”mal bulmuş Mağrıbi” gibi kaparak, Türk milliyetçilerine, Türklük kavramına saldıranlar, alel acele bu durumu fırsat bilerek Türk milletinin zararına olan kanunların önünü açmak isteyen siyasiler bilsinlerki, Türk milleti yutamayacakları kadar büyük bir lokmadır..

Bilinizki siz konuştukça milletimiz uyanıyor, size karşı tavır alıyor, sizden tiksiniyor…Bir kişinin işlediği bir cinayeti topyekün Türk milliyetçilerine giydirmeye çalışmanız, aslında Batı uşaklığına giden yolunuzda en büyük engel olan vatanseverleri psikolojik baskı altına alarak, efendileriniz adına susturmak istemenizdir..Asla başaramıyacaksınız..Mustafa Kemal bu millete bağımsızlığın, Türklüğün ve vatanın candan çok daha kıymetli olduğunü iyi anlatmıştır…Hürmetlerimle (Türklere ve Türkiyeye bağlı olanlara)İlhan Esen


Kaynak: http://www.ulkuocagi.net
Pencereyi Kapat