Bozkurt NET{ Bozkurt NET
  Tıklayın kayıtlı kullanıcı olun
Ana sayfa ::Hasabınız :: Forumlar :: Makaleler :: İndir :: İletişim :: KURALLAR
alt1 alt1 alt1 alt1 alt1
alt1 alt1
alt1
Atatürk
Başbug
Atsız´ın Mektupları
Bozkurt
Tarihte Türkler
Osmanlı Sultanları
3 Mayis
Türk İslam Ülküsü
Ülkücü Hareket
İslam
Türk Büyükleri
12 Eylül
Dokuz Işık
Kızıl Elma
Doğu Türkistan
Türk Dünyası
Şiirler ve Marşlar
Ülkücü Şehitler
Ülkücüye Mektuplar
Sorular ve Cevaplar
Komünizm
Videolar
Müzikler
Postakartı

alt1 alt1
alt1
 Haber :
 Haber Ekle
 Haber Arşivi
 Arama
 Konular
 Baskıya hazırla
 Üyeler :
 Hesabınız
 Günlük
 Üye Listesi
 Özel İletiler
 ICQ Servisi
 Servisler :
 Kur'an-ı Kerim Meali
 Resim Galerisi
 E-Kart
 Dosyalar
 Müzikli Postakartı
 Cep Melodileri
 İletişim :
 Forumlar
 Bozkurtlar 100
 Bize Ulaşın
 Bizi Önerin
 Dökümantasyon :
 Makaleler
 Fikir ve Tarih Dünyası
 Kısa Nükteler
 Şairler ve Şiirler
 İzlenimler
 Ansiklopedi
 Dosyalar
 Dosya Ekle
 Popüler
 İlk 10
 Bağlantılar
 

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1
AB'YE HAYIR

alt1 alt1
alt1
Makaleler
·Meluncanlar ve Biz
·Türk Tarihi ve Türk Adı
·Amerikan Genç Hristiyanlar Cemiyeti (Y.M.C.A.) ve Amerikan Kolejleri
·SEVR YASALARI MECLİS’TEN GEÇİRİLEREK TÜRKİYE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞINA BAŞLAMAK MECBURİYETİNDE BIRAKILDI!
·ABD, Alenî Bir Düşman Haline Gelmiştir!
·Dedelerimiz Oğuzlar Çıkmış Yola Aral Kıyısından
·Avrupa Birliğine neden hayır.. Jeopolitik Yaklaşım
·Noel Üzerine
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -1-
·Siyasi Konjonktürde Irak Türkmenleri
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -2-
·Kıbrıs'ın Türkiyesiz AB üyeliği mümkün mü?
·Avrupa Birliği ve Kıbrıs Konusu
·Internet mi, İnternet mi?
·DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK (Gaspıralı ve Türkistan)
·İSMAİL GASPIRALI'NIN FİKİRLERİ
·Türkler ve İslamiyet
·Alparslan Türkeş'in Din Anlayışı ve İslama Bakışı
·Gök Tanrı
·Şamanizm Meselesi
·Ruhban Okulu neden açılmamalı?
·Ruhban Okulu
·Çanakkale Savaşları
·Türk Kültüründe Nevruz ve Milli Birlik-Beraberlik
· Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ve Yeni Rusya Çeçen Mücadelesi
·Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri
·Masonların Kirli İşleri
·Gümrük birliği mi; sömürge antlaşması mı?
·17 Ağustos 1999 Depremi ve gizlenen gerçekler

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1
doguturk9

DOĞU TÜRKİSTAN

Uygur Türkleri ve Doğu Türkistan || Nüfus yapısı || Dinî yapısı || Bugünkü yönetim sistemi ||  Bugünkü ekonomik ve sosyal durumu ||  Uygur Türkçesi || Müslüman Türklere Uygulanan Doğum Kontrolü || Nükleer Denemeler ve Çevre Sorunu || Komünist Yönetimin Din Politikası || Opnor Bölgesinde Nükleer Denemeler Sonucu Ortaya Çıkan Hastalıklar || Doğu Türkistan üzerine bir yazı (Doç.Dr. Hacı Yakup Anat)

 

DOĞU TÜRKİSTAN'DA İŞKENCE VE BENİM GÖRDÜKLERİM
 Doç.Dr. Hacı Yakup Anat

sayfa-1- || sayfa-2- || sayfa-3- || sayfa-4-

İşkence, tanımca, bir kimseye maddi ve manevi olarak yapılan aşırı eziyet, manevi baskı veya düşüncelerini öğrenmek amacıyla uygulanan eziyet, ..., gibi anlamlarıyla insan haklarının tersi olup, insan haklarının çiğnenmesi demektir.
İnsan hakları, insanın kişilik özgürlüğü ve başka demokratik haklarından ibarettir.
İnsan hakları önce İngiltere Burjuva inkılabında ortaya atılan şiar olmuş, feodallerle teokratları karşısına hedef olarak almıştı. Uzun süren mücadeleler sonunda İngiliz parlamentosu 1679-1689 yılında insanları muhafaza kanunu  ve Haklar Kanunu Tasarısını kabul etti.
XVIII asırda Fransız  Rönesans devrinin düşünürlerinden biri; " insanın tabii hakları" teklifi teşebbüsünde  bulundu. 1776 yılında Amerika birleşik devleri kurulurken "İstiklal Bildirgesi" ilan edildi.
Yukarıdaki belgelerin hepisi bu talimatların mücessemleşmesinin ifadesidir. "özgürlük bildirgesi"nde
Bütün insanlar özgürdür. Onların hepsi yaşama ,hür,bahttan ibaret bulunulmaz tabii, "insan haklarına sahiptir"
 diye ilan edilmiştir. "İnsan Hakları Bildirgesi" nde de: "insanlar hür doğarlar, eşit yaşarlar. Hürlük, güvenlik  her türlü ezişe karşı durmak tabii haktır,..., mülkiyet mukaddestir, dokunulmazdır!" diye ilan edilmiştir.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı, "Dünya İnsan Hakları Bildirgesi" nin  19948 yılında  tasdikleyerek insan haklarının mazmunlarını şarhladı. Bazı cihetlerde batının geleneksel insan hakları düşüncesinden aşıp geçti. Cihan vaziyetinin gelişmesiyle insan hakları düşüncesi iç kanun dairesinden çıkıp uluslar arası kanun dairesine girerek, yeni mazmunları içine almaktadır.
Dünyada insan haklarını çalıştırmak ve kontrol etmek için, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda özel "İnsan Hakları Koruma komisyonu" kurularak, araştırmalara başlanmıştır.

İŞKENCE NEDİR?

İşkence; İnsan Haklarının çiğnenmesidir.

İşkence; Bir kimseyi bir şeyi söyletme ya da yaptırma amacıyla maddi ya da psikolojik yöntemlerle acı çektirilerek uygulanan baskı ya da eziyet türüdür.

Tarih boyunca çeşitli amaçlarla baş vurulan işkencenin temel işlevi, soruşturma sürecinde sanığa suç işlediğini kabul ettirmek, kendisi ya da başkaları hakkında  bilgi ve delil etmektir.

Totaliter ve otariter rejimlerde muhalefeti bastırmak, kişileri yıldırmak ve başkalarına gözdağı vermek amacıyla bu yönteme başvurulur. Tarih boyunca işkence bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılmıştır.

Yukarıda insan hakları ve işkence hakkında kısa bilgiler verdim. Şimdi ise Doğu Türkistan'daki insan haklarının ihlali işkenceler hakkında bildiğim kadarıyla malumat vereceğim:
Doğu Türkistan, yakupbek hakimiyetinin sona erişinden sonra geçen  asrın 10'lu yıllarından başlayarak Yang Zeng Şin, Chin Shu Ren, Sheng Shi sai, milliyetçi vre komünist Çin olup  beş hakimiyet devrini başından geçirdi ve geçirmektedir.

1949 yılına kadar yarı fedal, yarı sömürge olan Çin'in kendisi, emperyalistlerinin zülüm ve ezişine düçar olmuştu. Çin'de insan haklarının adını bile anmak mümkün değildi.

Sömürge hayatımız 1884 yılından 1949 yılı Çin komünistlerinin istilasına kadar geçen 65 yıl içerisinde sömürgenin bir alt sömürgesi durumuna gelen, Doğu Türkistan halklarının insan hakları ne olacaktı?

Bu dönemde zülüm, işkenceler hakkında konuşmaya toplantının zamanı müsait değil. Burada çin koministleri istilasından sonra Doğu Türkistanda yürütülen işkence ve insan hakarı ihlallerini anlatmak istiyorum. Bu konuda bilgi vermek istiyorum.

Çin komünistleri, Doğu Türkistan'ı ettiktensonra yurdumuzda 20'den fazla büyük çapta hareket (operasyon) yürüttü. Çin genelinde on milyonlarca insan, Doğu Türkistanda onbinlerce insan hapislere atıldı, işkence gördü, idam edildi.

BU HAREKETLER

1- Kiraları Azaltma hareketi (1950-1951)

Doğu Türkistan'da çiftçiler nüfusun % 80'ini teşkil eder. Köylerde toprak sahipleri, az toprak sahipleri, ortakcılar, yıllıkcılar olmak üzere bölümlere ayrılırlar.
Toprak sahipleri yerlerini, tohum ve çiftçilik aletlerini ortakcılara verir; ürün eşit olarak taksim edilirdi.

Az toprak sahipleri yerlerini kendi ekerdi. Yıllıkçılar topraksız köylülerdi ve toprak sahiplerine çalışır, yıllık ücret alırdı. Komünistlerce bu istismar sayılırdı. Dolayısıyla kira haklarını " azalma hareketini" yürütüp, çiftçilere verip, çoğunu hazineye aldılar. Yani devlet istismarı yaptılar. İşkencenin en büyüğü boğaz işkencesidir. Çin komünistleri, Doğu Türkistan'da ilk olarak insanları aç bırakarak işkence yapmıştır. Karşı gelenler hemen hapishanelere dolduruldu.

2- Karşı İnkilapçıları Bastırma Harekatı (1951)

Çin'de kızıl devrim hüküm sürdüğü için, Çinlilere göre, rejim aleyhtarlarını komünistlerce temizlemek, yok etmek lazımdı. Bu hareket ile  milyonlarca, on milyonlarca kişiyi "Rejim muhalifi" ismiyle hapse attılar, öldürdüler, kamplara götürdüler. Doğu Türkistanda bunun sayısı ancak yüz binlerce ifade edilebilir. Bende bunların içindeydim ve bir rejim muhalifiydi. Bu hareket süresince milyonlarca insan öldürüldü.

<<< geri

ileri >>>

alt1
alt1 alt1
alt1
Üye Adı

Şifre

Hala hesabınız yok mu? Hemen buradan açabilirsiniz. Kayıtlı bir kullanıcı olarak yorum ayarları ve isminizle yorum gönderme gibi birçok avantajlara sahip olacaksınız.

alt1 alt1
alt1
· Tüm Kategoriler
· Astronomi
· Avrupa Haber
· Basın-Yazarlar
· Bilgisayar-İnternet
· Bilim ve Teknoloji
· Derin Haber
· Din
· Dünyadan
· Edebiyat
· Gündem
· Kültür Sanat
· Lider
· Politika
· Sizden Gelenler
· Spor
· Tarih Dünyası
· Türk Dünyası
· Ülkücü Hareket
· Yaşam ve Sağlık
· İlhan Esen Yazıları
· İlhan Esen Şiirleri

alt1 alt1
alt1
SELAHATTİN TEKİZOĞLU

İSİMSİZ KAHRAMANLAR
Siz uyuyorsunuz beyler siz gerçekten de gaflet içindesiniz. Yeri geldiğinde koca koca laflar edenler. Biliyor musunuz, bir çoğunuz, burnunuz ucunu bile görmekten aciz insanlarsınız!! Görüyorsunuz, ülkede neler oluyor ne çirkin işler sergileniyor. Ülkücüler, biz bunları, bu çirkin işleri yapan insanları bilmek ve tanımak durumunda değil miyiz?!.. Nerden bileceğiz. Galiba bunlar bizim ilgi alanımıza pek girmiyor Çünkü bizim işimiz bizim yarışımız başka sahalarda.. Köşe kapmak vitrine çıkmak Genel Başkanla uğraşmak Birbirimizin kuyusunu kazmak.... Ülkücünün ne işi olur, onunla-bununla ocuyla-bucuyla Cenab-ı ALLAH'ın gösterdiği yolda, adam gibi yürümek yetmiyor mu?!.... devamıalt1 alt1
alt1

BARBAROS BULVARI
İBA BLOKLARI 14/1 KAT:3 DAİRE:8 Balmumcu/Beşiktaş İstanbul Tel:0212 288 65 42 Fax:0212 288 65 27 >
ÇAKIRDİKEN
İlhan Esen


İstme Adresi:
Bilgeoğuz Yayınları
BARBAROS BULVARI İBA BLOKLARI 14/1 KAT:3 DAİRE:8 Balmumcu / Beşiktaş/İstanbul Tel:0212 288 65 42 Fax:0212 288 65 27

alt1 alt1
alt1


alt1 alt1
alt1


Diline Sahip Çık!Türkçe Kelime Kullan!


Okey
(Tamam)


Provokasyon
(Kışkırtmak)


Check Etmek
(Kontrol Etmek)


Deklare Etmek
(Bildirmek)


Trend
(Eğilim)


Objektif
(Tarafsız)


Persfektif
(Bakış Açısı)


Timing
(Zamanlama)


Laptop
(Diz Üstü)


Global
(Küresel)


Legal
(Yasal)


Partner
(Eş)


Entegre
(Bütünleşme)


Antipatik
(Sevimsiz)


Döküman
(Belge)


Dizayn
(Tasarım)


Analiz
(Çözümleme)


Pesimist
(Karamsar)


Departman
(Bölüm)


Monoton
(Tekdüze)


Mantalite
(Anlayış)


Prezentasyon
(Sunum)


Anektod
(Hikayecik)


Konsensus
(Uzlaşma)


Kriter
(Ölçüt)


İmitasyon
(Taklit)


Legal
(Yasal)


Full
(Tam)


Asparagas
(Şişrme Haber)


Bariyer
(Engel)


Demagoji
(Laf Ebeliği)


Damping
(Düşürüm)


Diaspora
(Kopuntu)


Enformasyon
(Bilgilendirme)


Enstantane
(Anlık Görünüş)


Fikstür
(Karşılaşma Takvimi)


Garnetür
(Yanlık)


Karambol
(Karmaşa)


Montaj
(Kurgu)


Metropol
(Anakent)


Motivasyon
(İsteklendirme)


Marj
(Pay)


Potbori
(Karmaca)


Trübülans
(Hava Burgacı)

C* Yabancı Kelimelerin Dilimize Girmesine İzin Verme


alt1
1998-2007 Bozkurt NET
alt1
1998-2010 BOZKURT NET
--------------------------------------
Web sitemiz PHP-Nuke (© 2003) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.
alt1