Bozkurt NET{ Bozkurt NET
  Tıklayın kayıtlı kullanıcı olun
Ana sayfa ::Hasabınız :: Forumlar :: Makaleler :: İndir :: İletişim :: KURALLAR
alt1 alt1 alt1 alt1 alt1
alt1 alt1
alt1
Atatürk
Başbug
Atsız´ın Mektupları
Bozkurt
Tarihte Türkler
Osmanlı Sultanları
3 Mayis
Türk İslam Ülküsü
Ülkücü Hareket
İslam
Türk Büyükleri
12 Eylül
Dokuz Işık
Kızıl Elma
Doğu Türkistan
Türk Dünyası
Şiirler ve Marşlar
Ülkücü Şehitler
Ülkücüye Mektuplar
Sorular ve Cevaplar
Komünizm
Videolar
Müzikler
Postakartı

alt1 alt1
alt1
 Haber :
 Haber Ekle
 Haber Arşivi
 Arama
 Konular
 Baskıya hazırla
 Üyeler :
 Hesabınız
 Günlük
 Üye Listesi
 Özel İletiler
 ICQ Servisi
 Servisler :
 Kur'an-ı Kerim Meali
 Resim Galerisi
 E-Kart
 Dosyalar
 Müzikli Postakartı
 Cep Melodileri
 İletişim :
 Forumlar
 Bozkurtlar 100
 Bize Ulaşın
 Bizi Önerin
 Dökümantasyon :
 Makaleler
 Fikir ve Tarih Dünyası
 Kısa Nükteler
 Şairler ve Şiirler
 İzlenimler
 Ansiklopedi
 Dosyalar
 Dosya Ekle
 Popüler
 İlk 10
 Bağlantılar
 

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1
AB'YE HAYIR

alt1 alt1
alt1
Makaleler
·Meluncanlar ve Biz
·Türk Tarihi ve Türk Adı
·Amerikan Genç Hristiyanlar Cemiyeti (Y.M.C.A.) ve Amerikan Kolejleri
·SEVR YASALARI MECLİS’TEN GEÇİRİLEREK TÜRKİYE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞINA BAŞLAMAK MECBURİYETİNDE BIRAKILDI!
·ABD, Alenî Bir Düşman Haline Gelmiştir!
·Dedelerimiz Oğuzlar Çıkmış Yola Aral Kıyısından
·Avrupa Birliğine neden hayır.. Jeopolitik Yaklaşım
·Noel Üzerine
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -1-
·Siyasi Konjonktürde Irak Türkmenleri
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -2-
·Kıbrıs'ın Türkiyesiz AB üyeliği mümkün mü?
·Avrupa Birliği ve Kıbrıs Konusu
·Internet mi, İnternet mi?
·DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK (Gaspıralı ve Türkistan)
·İSMAİL GASPIRALI'NIN FİKİRLERİ
·Türkler ve İslamiyet
·Alparslan Türkeş'in Din Anlayışı ve İslama Bakışı
·Gök Tanrı
·Şamanizm Meselesi
·Ruhban Okulu neden açılmamalı?
·Ruhban Okulu
·Çanakkale Savaşları
·Türk Kültüründe Nevruz ve Milli Birlik-Beraberlik
· Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ve Yeni Rusya Çeçen Mücadelesi
·Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri
·Masonların Kirli İşleri
·Gümrük birliği mi; sömürge antlaşması mı?
·17 Ağustos 1999 Depremi ve gizlenen gerçekler

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1
doguturk9b

DOĞU TÜRKİSTAN

Uygur Türkleri ve Doğu Türkistan || Nüfus yapısı || Dinî yapısı || Bugünkü yönetim sistemi ||  Bugünkü ekonomik ve sosyal durumu ||  Uygur Türkçesi || Müslüman Türklere Uygulanan Doğum Kontrolü || Nükleer Denemeler ve Çevre Sorunu || Komünist Yönetimin Din Politikası || Opnor Bölgesinde Nükleer Denemeler Sonucu Ortaya Çıkan Hastalıklar || Doğu Türkistan üzerine bir yazı (Doç.Dr. Hacı Yakup Anat)

 

DOĞU TÜRKİSTAN'DA İŞKENCE VE BENİM GÖRDÜKLERİM
 Doç.Dr. Hacı Yakup Anat

sayfa-1- || sayfa-2- || sayfa-3- || sayfa-4-

10- CELİK ÜRETME HAREKETİ

Rus-Çin münasebetleri bozulduktan sonra, Rusyadan gelen zenaat ürünleri ve demir-çelik  ürünleri kesilmişti. Buna çok kızan tüm Çin'i kapsayacak şekilde bir demir-çelik üretme hareketine girişti.

Zanaatte 15 yıl sonra İngiltere'yi, 30 yıl sonrada Amerika'yı geride bırakma fikrini ortaya atmıştı.
Bu yıllarda 20saat emek,4 saat uyku programı uygulandı. Soğuk günlerde yüzmilyonlarca insan çelik üretme seferberliğine zorlandı. Bu dönemde hastalanan ve ölen insanların gerçek sayısı bilinmemektedir. Bu dönemin ağır iş koşullarından kurtulmak isteyen insanlar suç işleyerek cezaevlerine girmek zorunda kaldılar. Gerçektende bu dönemde hapishaneler çalışma alanlarından oldukça iyi idi. İki yıla yakın süren bu harekette kömür olmayan bölgelerde tüm meyve ağaçları kesilerek kömür üretiminde kullanıldı. Bu nedenle Doğu Türkistan'da birkaç yıl meyve yokluğu çekildi.

11- MEDENİYET İNKİLABI (1966-1976)
Bu inkilaba Uygur Türkleri "Vahşet İnkilabı", "Meynet İnkilabı" derler. Sözde bu kültür inkilabında Çin'de ve Doğu Türkistan'da eşi ve benzeri görülmeyen olaylar baş göstermeye başladı. Bunlardan bazıları ise şunlar;

A- Hükümet başkanları, bakanlar, valiler, kaymakamlar, idareciler, okul müdürleri, alimler, her milletten aydınlar.., burjuva unsurları, pis aydınlar denilerek yüzleri siyaha boyalı bir şekilde caddelerde teşhir edilerek, elleri ve kolları bağlı bir şekilde dövülüp işkence edilerek gözdağı verildi. Bazıları ise linç edilerek öldürüldü. Birçoğu ağır hapis cezaları ile cezalandırıldılar.
B- Din alimleri görevden alınarak çöllerdeki köylere sürgün edildiler. Domuz besiciliği gibi hor işlerde kullanıldılar.
C- Camiler, türbeler, medreseler yıkılarak harabeye çevrildi. Ayakta kalanların içerisinde işletmeler açılıp,depo ve at haraları kuruldu.
D- Erkeklerin sakalları ve kadınların saçları kesildi.
E- Ceket burjuva giyimi diye men edildi.
F- Milli musikiler men edilerek aletleri kırılıp,yakıldı. Milli yasaklanırken yerine Çin Devrimi marşları söyleme zorluğu getirildi.
G- Uygur ıstılahlarının yerine Çince ıstılahlar kullanıldı. Örneğin,  Chung ghung chung  yang cheng chi chü yü nun hou bu wei yüan'ı (  "nın" ve "i" eki Türk'çedir.) cümlesinde eklerin dışındaki tüm kelimeler Çiniceydi.
H- Mao ze dung üzündeleri mecburi olarak ezberletildi. Bunlar birer Ayet, Hadismiş gibi insanlara ezberletilmeye zorlandı.
I- Aydınlara, alimlere "pis aydınlar" denildi.

Kültür İhtilalinin yürürlükte kaldığı bu on yılda fikri, siyasi bloklar kurulup,silahlı çatışmalarda çok gençler öldürüldü. Bu inkılâp gerçek anlamıyla bir dizi vahşiliğin ve çağ dışı uygulamaların yapıldığı bir karanlık dönemdir, Vahşi bir inkılâptır.

12- MANEVİ KİRLENMEYE KARŞI DUMA HAREKETİ (1983)

Çin'de Den şyao ping iktidara geldikten sonra (1997) gözle görülür bir serbestlik ve "demokrasi" oldu. Doğu Türkistan'da basın biraz gelişti, milliyetçilik, Türkçülük, "Türkçecilik" yeniden kendini gösterdi. Çinde burjuva kültürüne yönelişi engelleme hareketi olurken Doğu Türkistan'da milliyetçiliğe, Türkçülüğe ve Türkçeciliğe karşı hareket yürütülmeye başlandı. 1983 yılındaki bu harekette bizzat ben hedef alınıp görev yaptığım üniversitede beni ortaya atıp "güreş kıldılar", beni bir çok fikir suçunu işlediğime itirafa zorladılar fakat hapishaneyi de göze alarak kabul etmedim. Sonunda çaresiz bundan da vazgeçtiler.

13- ÖGENCİLER HAREKETİ (1989-1990)

Doğu türkistan tarihinde 1989-1990 yllarında ilk öğrenci hareketleri başladı. Doğu Türkistan Üniversitesi öğrencileri önderliğinde bütün Doğu Türkistan öğrencileri sokağa döküldü. Hakimiyete, nükleer bomba denemelerine, demokratik olmayan seçimlere, kürtaja ve özgürlük isteyen sloganlarla gösteriler yaptılar. Gösterilerden sonra öğrencilerin büyük bir kısmı tutuklanarak işkence gördü.

14- BARIN İNKİLABI (1989)

Köylerde çiftçilere olan türlü baskı, ağır verği ve çalışma koşulları nedeniyle Kaşgar ili'ninin Aktu ilçesine bağlı Barın köyünde Zeyniddin liderliğinde bir ayaklanma oldu. Çinliler bu ayaklanmayı 5000'e yakın askerle kanlı bir şekilde bastırdı. Zeyniddin ve arkadaşları karamanca savaşarak şehid oldular. Çin ordusu köy halkının tamamını Çocuk, kadın, yaşlı demeden kurşuna dizdi.

15- İLİ OLAYI (1996)

İli'de bir grup Uygur Türk kadınları bir camiye toplanıp ibadet yaptıkları bir zamandapolisler camiye müdahale edince  kadınların direnişiyle karşılaştılar. Kadınların büyük bir kısmı tutuklandı. Eşleri yakınları bu kadınların akıbetini öğrenmek için karakola geldiğinde onlarda tutuklanmış erkeklerden bazıları öldürülünce olaylar sokağa sıçramış. Direniş gösteren herkes katil Çin askerlerince hunharca katledilmiştir.

Yukarıda anlatılanlar büyük olaylar olup, Doğu  Türkistan halkı Çinlilerin zülüm ve işkenelerine her gün, her saat maruz kalmaktadır. Doğu Türistan'ın her vilayetinde, ilçesinde, köyünde olaysız gün geçmez. Bizde olay demek ölüm, tutuklanma ve işkence demektir. Uygur türkleri olağan üstü bir dirençle bu canavarlara karşı canlarını vererek vatanlarını korumaya çalışmaktadır.

<<< geri

ileri >>>

alt1
alt1 alt1
alt1
Üye Adı

Şifre

Hala hesabınız yok mu? Hemen buradan açabilirsiniz. Kayıtlı bir kullanıcı olarak yorum ayarları ve isminizle yorum gönderme gibi birçok avantajlara sahip olacaksınız.

alt1 alt1
alt1
· Tüm Kategoriler
· Astronomi
· Avrupa Haber
· Basın-Yazarlar
· Bilgisayar-İnternet
· Bilim ve Teknoloji
· Derin Haber
· Din
· Dünyadan
· Edebiyat
· Gündem
· Kültür Sanat
· Lider
· Politika
· Sizden Gelenler
· Spor
· Tarih Dünyası
· Türk Dünyası
· Ülkücü Hareket
· Yaşam ve Sağlık
· İlhan Esen Yazıları
· İlhan Esen Şiirleri

alt1 alt1
alt1
SELAHATTİN TEKİZOĞLU

İSİMSİZ KAHRAMANLAR
Siz uyuyorsunuz beyler siz gerçekten de gaflet içindesiniz. Yeri geldiğinde koca koca laflar edenler. Biliyor musunuz, bir çoğunuz, burnunuz ucunu bile görmekten aciz insanlarsınız!! Görüyorsunuz, ülkede neler oluyor ne çirkin işler sergileniyor. Ülkücüler, biz bunları, bu çirkin işleri yapan insanları bilmek ve tanımak durumunda değil miyiz?!.. Nerden bileceğiz. Galiba bunlar bizim ilgi alanımıza pek girmiyor Çünkü bizim işimiz bizim yarışımız başka sahalarda.. Köşe kapmak vitrine çıkmak Genel Başkanla uğraşmak Birbirimizin kuyusunu kazmak.... Ülkücünün ne işi olur, onunla-bununla ocuyla-bucuyla Cenab-ı ALLAH'ın gösterdiği yolda, adam gibi yürümek yetmiyor mu?!.... devamıalt1 alt1
alt1

BARBAROS BULVARI
İBA BLOKLARI 14/1 KAT:3 DAİRE:8 Balmumcu/Beşiktaş İstanbul Tel:0212 288 65 42 Fax:0212 288 65 27 >
ÇAKIRDİKEN
İlhan Esen


İstme Adresi:
Bilgeoğuz Yayınları
BARBAROS BULVARI İBA BLOKLARI 14/1 KAT:3 DAİRE:8 Balmumcu / Beşiktaş/İstanbul Tel:0212 288 65 42 Fax:0212 288 65 27

alt1 alt1
alt1


alt1 alt1
alt1


Diline Sahip Çık!Türkçe Kelime Kullan!


Okey
(Tamam)


Provokasyon
(Kışkırtmak)


Check Etmek
(Kontrol Etmek)


Deklare Etmek
(Bildirmek)


Trend
(Eğilim)


Objektif
(Tarafsız)


Persfektif
(Bakış Açısı)


Timing
(Zamanlama)


Laptop
(Diz Üstü)


Global
(Küresel)


Legal
(Yasal)


Partner
(Eş)


Entegre
(Bütünleşme)


Antipatik
(Sevimsiz)


Döküman
(Belge)


Dizayn
(Tasarım)


Analiz
(Çözümleme)


Pesimist
(Karamsar)


Departman
(Bölüm)


Monoton
(Tekdüze)


Mantalite
(Anlayış)


Prezentasyon
(Sunum)


Anektod
(Hikayecik)


Konsensus
(Uzlaşma)


Kriter
(Ölçüt)


İmitasyon
(Taklit)


Legal
(Yasal)


Full
(Tam)


Asparagas
(Şişrme Haber)


Bariyer
(Engel)


Demagoji
(Laf Ebeliği)


Damping
(Düşürüm)


Diaspora
(Kopuntu)


Enformasyon
(Bilgilendirme)


Enstantane
(Anlık Görünüş)


Fikstür
(Karşılaşma Takvimi)


Garnetür
(Yanlık)


Karambol
(Karmaşa)


Montaj
(Kurgu)


Metropol
(Anakent)


Motivasyon
(İsteklendirme)


Marj
(Pay)


Potbori
(Karmaca)


Trübülans
(Hava Burgacı)

C* Yabancı Kelimelerin Dilimize Girmesine İzin Verme


alt1
1998-2007 Bozkurt NET
alt1
1998-2010 BOZKURT NET
--------------------------------------
Web sitemiz PHP-Nuke (© 2003) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.
alt1